A

Sairaanhoitajana terveyskeskussairaalassa

Järvenpään terveyskeskus sijaitsee Vanhankylänniemessä Tuusulanjärven kauniissa maisemissa. Akuuttiosasto, lyhyemmin Akos, tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden monipuoliseen työhön, jossa otetaan huomioon henkilökohtaiset toiveet.

Henkilökuntaa on tarpeeksi

Akuuttiosastolla on käytössä RAFAELA-hoitoisuusluokitus, jota käytetään hoitotyön resursoinnin suunnittelussa. Akuuttiosastolla noin 80 % kaikista työvuoroista on ollut optimitasolla hoitotyön mitoituksen suhteen. Meillä henkilökuntaa käytetään joustavasti osastojen välillä ja lisähenkilöstöä palkataan potilaiden hoitoisuuden niin vaatiessa. Käytämme hoitotyössä Pegasoksen sähköistä hoitokertomusta, jolloin tietojen käytettävyys ja työn tekeminen on ketterää yli rajojen.

Tuki arjen työssä

Työtiimin ja esimiehen tuki on aina lähellä. Meillä rohkaistaan oman työn kehittämiseen, johon saa tukea omalta tiimiltä ja tiimivastaavalta. Työkierto akuuttiosastojen ja kotisairaalan välillä on arkipäivää.

Meillä on omat vakituiset fysioterapeutit, osastonlääkärit ja osastosihteerit, joten työtiimi on moniammatillinen.  Hoitokoordinaattori toimii apuna muun muassa potilaiden sijoittelussa osastoille ja potilaiden kotiuttamisessa.

Työajat

Työ terveyskeskussairaalassa on pääosin kolmivuorotyötä, mutta meillä pyritään mahdollistamaan työvuorosuunnittelussa myös kaksivuorotyö. Osa-aikaisuus onnistuu sovittaessa.

Omat potilaat vastuuhoitajamallin mukaisesti

Jokaisella sairaanhoitajalla on omat potilaat eli työskentelemme vastuuhoitajamallin mukaan. Omat, tutut potilaat, lisäävät työn mielekkyyttä ja helpottavat työn organisointia. Keskimääräinen hoitoaika akuuttiosastolla on noin 2 - 3 viikkoa.

Kaikki sairaanhoitajamme ovat suorittaneet lääkehoidon LOVe-koulutuksen ja heillä on IV-luvat. Lähihoitajien osaaminen on meillä laajassa käytössä; myös he toimivat vastuuhoitajina ja ovat saaneet lääkehoidon lisäkoulutuksen. Työnjaon kehittäminen ja osaamisen jakaminen on tärkeä seikka työkuormituksen tasaamiseksi eri ammattiryhmien välillä.

Kysy lisää

hoitotyön esimies Ulla Palomäki, puh. 040 315 3540
hoitotyön esimies Mari Järvisalo, puh. 040 315 3299
ylihoitaja Nina Nikkinen, puh. 040 315 3187

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi