A

Järvenpään Veden saneeraus- ja investointikohteet

Järvenpään Vedessä on valmistunut vesihuollon lyhyentähtäimen (5 vuotta) ja pitkäntähtäimen (60 vuotta) saneerausohjelmat.

Saneerausohjelmat toimivat tarkemman vesihuollon suunnittelun pohjana ja ovat toteutuksessa suuntaa antavina. Erilliset vuosittaiset investointiohjelmat määrittyvät koko kaupungin investoinohjelman yhteydessä ja tarkentuvat lopulliseen hyväksymiseen joulukuussa.

Järvenpään Veden saneerausohjelma

Vesihuolto laajenee Pietilä-Haarajoki alueelle.

  • syyskuussa 2013 päätettiin toteuttaa suunnitelmat vesihuollon laajenemisesta Pietilä-Haarajoen alueelle
  • jätevesiverkoston lisäksi myös vesijohtoverkostoa laajennetaan ja sen kapasiteettia nostetaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita
  • jätevesiviemäreitä rakennetaan n. 7 km
  • vesijohtoja n. 6,5 km
  • uusia pumppaamoja  7 kpl

Rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2014 ja se päättyy arviolta v. 2025.