A
 • Asemakaava

Satumetsä

Tarjouskilpailuaika on päättynyt

Tarjouskilpailuaika on päättynyt, tontin saajille on ilmoitettu tontin saannista.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös, josta ilmenee tontin saajat ja kauppahinnat syyskuun loppuun mennessä.

Satumetsä sijaitsee noin kaksi kilometriä Järvenpään keskustasta itä-kaakkoon. Rousun asemakaavan nimellä kulkenut alue on pääosaltaan mäntymetsikköä ja vieressä sijaitsee Terholan kuntopolku. 

Lähimpään alakouluun ja päiväkotiin on matkaa noin 500 m, yläkouluun noin kaksi kilometriä ja lähimpään kauppaan on kilometri. Järvenpään rautatieasemalle on noin kaksi kilometriä.

Pientalotontit sijaitsevat Lallankadun varrella, niitä on kahdeksan kappaletta. Asuinrakennusoikeutta tonteilla on 200 k-m2 ja talousrakennusoikeutta 50 k-m2. Alueelle voi rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.

Kymmenen vuoden sisällä ostettu tai vuokrattu tontti kaupungilta, estää tontin saamisen tässä haussa. Tarjouksen voi jättää, mutta etusija on niillä jotka täyttävät tämän ehdon riippumatta tarjotusta summasta. Muuten tontit ovat kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Tontin saaja nimetään lähtien siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Kaikista tonteista voi jättää tarjouksen.

Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € seitsemän päivän kuluessa siitä kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tonttikaupat tehdään vuoden 2018 aikana.

Tontit ovat heti rakennettavissa. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös, josta ilmenee tontinsaajat ja kauppahinnat, kun myyntipäätös on tehty.

Tontit ovat merkitty maastoon ja niitä voi käydä katsomassa. Tonttien Lallankadun puoleiset pyykit on merkitty maastoon. Kaupunki harventaa tonttien puustoa syksyn aikana.

Tonttien vähimmäishinta on 64 000 € (320 €/k-m2). Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1036 €/tontti. Tonttikaupat tehdään vuoden 2018 aikana.

 

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavamääräykset (pdf)

Korttelin 1814 tonttijako (pdf) 

 

186-18-1814-1, Lallankatu 18

 • pinta-ala 837 m2 
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-2, Lallankatu 20

 • pinta-ala 811 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-3, Lallankatu 22

 • pinta-ala 851 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-4, Lallankatu 24

 • pinta-ala 827 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-5, Lallankatu 26

 • pinta-ala 778 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-6, Lallankatu 28

 • pinta-ala 747 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-7, Lallankatu 30

 • pinta-ala 793 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

186-18-1814-8, Lallankatu 32

 • pinta-ala 819 m2
 • rakennusoikeus 200 + t50 k-m2

 

Tonttitarjouslomake

 

Kortteli 1814 kartalla (linkki uuteen ikkunaan)

Rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf)

Tutkimuskartta (pdf) 

Maanäytteet tulokset (pdf)

 

Lallankatu välillä K1812 - K1815 KS Asemapiirustus 5558-220-1 (pdf)

Lallankatu välillä K1812 - K1815 RS Tasauspiirustus 5558-320-3 (pdf)

 

Rakentamiseen liittyviä kustannuksia (pdf)

 

Tonttitarjouslomakkeet on oltava Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään perjantaina 31.8.2018 kello 12.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksentekijän nimi ja merkintä "tonttitarjous AO-tontista".

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää.

 

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi.

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi