A

Satumetsä

Tarjouskilpailu päättynyt

Satumetsän asuinpientalotontit (AP) sijaitsevat noin kaksi kilometriä Järvenpään keskustasta itä-kaakkoon. Rousun asemakaavan nimellä kulkenut alue on pääosaltaan kaunista mäntymetsikköä ja vieressä sijaitsee Terholan kuntopolku.

Lähimpään alakouluun ja päiväkotiin on matkaa noin 500 m, yläkouluun noin kaksi kilometriä ja lähimpään kauppaan on kilometri. Järvenpään rautatieasemalle on noin kaksi kilometriä.

Tontit sijaitsevat Lallankadun varrella, niitä on kolme kappaletta. Tonteille voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin. Tonttien asuinrakennusoikeus e=0.25 ja talousrakennus e=0.05. Tonttien vähimmäismyyntihinta on 300 € / k-m2. Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1163€.

Tontit ovat heti rakennettavissa. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tonttikaupat tehdään vuoden 2018 aikana.

Tontit pyritään merkitsemään maastoon viikon 32 aikana. Kaupunki harventaa tonttien puustoa syksyn aikana.

 

Asemakaavakartta(pdf)

Asemakaavamääräykset (pdf)

 

186-18-1813-1, Lallankatu 13

 • vähimmäismyyntihinta 358 500 €
 • lohkomiskulut 1163 €
 • pinta-ala 4779 m2 
 • asuinrakennusoikeus 1195 k-m2 + talousrakennusoikeus 239 k-m2
 • korttelin 1813 tonttijako

186-18-1815-2, Lallankatu 17

 • vähimmäismyyntihinta 352 500€
 • lohkomiskulut 1163 €
 • pinta-ala 4698 m2
 • asuinrakennusoikeus 1175 k-m2 + talousrakennusoikeus 235 k-m2
 • korttelin 1815 tonttijako

186-18-1815-3, Lallankatu 19

 • vähimmäismyyntihinta 290 700€
 • lohkomiskulut 1163 €
 • pinta-ala 3877 m2
 • asuinrakennusoikeus 969 k-m2 + talousrakennusoikeus 194 k-m2
 • korttelin 1815 tonttijako

  

Lisää Rousun alueen kaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

Rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf)

Tutkimuskartta (pdf)

Maanäytteiden tutkimustulokset (pdf)

 

Lallankatu välillä K1812 - K1815 KS Asemapiirustus 5558-220-1 (pdf)

Lallankatu välillä K1812 - K1815 RS Tasauspiirustus 5558-320-3 (pdf)

 

Vapaamuotoiset hakemukset on oltava Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään perjantaina 14.9.2018 kello 12.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksentekijän nimi ja merkintä "tonttitarjous AP-tontista".

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää.

 

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi.

 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi