A

Seurakuntaopisto ja Suviranta

 220012_Seurakuntaopisto_ja_Suviranta_suunnittelualue_opaskartalla
Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

 

220012_Seurakuntaopisto_ja_Suviranta_Ilmakuva_suunnittelualueesta
Ilmakuva suunnittelualueelta

 

Suunnittelualue sijoittuu Järvenpään keskustasta noin 2,5 kilometriä etelään ja Ainolan rautatieseisakkeelta noin 1,5 kilometriä itään, Tuusulanjärven ja Järvenpääntien väliselle alueelle. Alue rajautuu pohjoisessa entisen kotitalousopettajaopiston tonttiin ja etelässä Räikylänojanpolkuun.

Kaavasuunnittelun päätavoitteena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa Seurakuntaopiston alueelle mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palveluasumista käsittävää lisärakentamista. Suvirannan osalta tutkitaan museotoiminnan mahdollistamista alueella. Kaavasuunnittelussa tarkasteellaan mm. rakennus- ja luonnonsuojelukysymyksiä, sekä pyritään huomioimaan alueen kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot, sijainti Tuusulanjärven rannassa sekä liikennemelutilanne. Lisäksi tarkastellaan kulkuyhteys- ja pysäköintijärjestelyitä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen, 040 315 2985
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen, 040 315 2447
Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö, 040 315 2455

etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi

Kaavatunnus 220012
Diaarinumero JARDno-2019-3604

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinta on tullut vireille kuulutuksella 7.10.2020. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunintelmasta (OAS) pyydetään 5.11.2020 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nähtävillä 7.10.2020 alkaen)