A

Sijoittamissopimuksen, katuluvan ja muun käytön hakeminen

Kaivulupa kuva

Yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja aukioilla on tärkeitä tehtäviä myös maan alla, sillä niiden alle on sijoitettu useita yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten vesi- ja viemäriputkia sekä kaukolämmön rakenteita.

Jotta yleisillä alueilla tehtävästä työstä aiheutuva haitta liikenteelle ja viihtyisyydelle olisi mahdollisimman pieni, on töistä jätettävä hakemus Lupapiste palveluun. Näin kaupunki pystyy valvomaan töitä Kunnossa ja puhtaanapitolain mukaisesti. Työalue pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti, siksi katulupamaksu perustuu työhön käytettävän alueen laajuuteen ja työn kestoon. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Maksun suuruuden määrittäminen

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta päättää katulupamaksun ja lupien käsittelymaksun suuruudesta.

Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 2018

Työaika ja viivästymismaksu

Työ on suoritettava sille luvassa määrätyssä ajassa. Lisäaika voidaan myöntää perustellusta syystä. Lisäajasta ja muusta viivästymisestä peritään maksu.

Rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle

Mikäli työn tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja, laitteita tms. rakenteita, haetaan kaupungilta sijoittamissopimus. Sijoittamissopimusta haetaan myös silloin kun kyseessä on vanhan rakenteen korvaaminen uudella. Sijoittamissopimuksessa määritetään lupaehdot. Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan aina katulupa. Sijoittamissopimusta haetaan 2-3 viikkoa ennen katuluvan hakemista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin yhteydessä erillistä sijoittamissopimusta ei tarvita, vaan liittymislupa ja katulupa riittävät.

Sijoittamissopimus

  • Johtojen, laitteiden ja kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle tarvitsee sijoittamissopimuksen. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kaupungin välillä. Sijoittamissopimusta haetaan Lupapiste.fi palvelusta.

  • Sijoittamissopimusohje 1.6.2017

Katulupa

  • Katulupaa on haettava silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöönsä kaupungille kuuluvaa aluetta esim. kaivamistarkoituksessa ja työn toteuttamisessa. Katulupahakemus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloitusta. Katulupaa haetaan Lupapiste.fi palvelusta.

    Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle ja että työkohde kunnostettaisiin tasoltaan vähintäänkin yhtä hyväksi, kuin mitä se oli ennen töitä.

  • Katulupaohje 1.5.2018 (pdf)

Yleisten alueiden muu käyttö

  • Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö (mm. rakennustyömaiden kontti-ja varastoalueet) vaatii luvan. Lupa haetaan Lupapiste.fi palvelusta yleisen alueen tilapäisen käytön lupana ja hakemus tulee jättää vähintään 21 vuorokautta ennen suunniteltuja toimenpiteitä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja kartta, josta ilmenee tarvittavan alueen tarkka sijainti sekä alueen neliömäärä. Kartta tilataan Seutulantalon palvelupisteestä. Hinta määräytyy voimassa olevien kaupunkitekniikan taksojen mukaisesti.
  • Työt kaduilla ja muilla yleisillä alueilla (pdf)

Yhteystiedot  

Lupien hakemisen neuvonta:

tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi, Eija Tuomela, puh. (09) 2719 2880, eija.tuomela(at)jarvenpaa.fi

Sijoittamissopimusten käsittely:

Riina Rasimus, puh.040 315 2649, riina.rasimus(at)jarvenpaa.fi

Katulupien käsittely:

Timo Raatikainen, puh. 040 315 3045 timo.raatikainen(at)jarvenpaa.fi 

Yleisen alueen tilapäisen käytön lupakäsittely:

Lauri Palonen, puh. 040 315 2423 lauri.palonen(at)jarvenpaa.fi

 

Yhteystiedot Evolta Oy

Jani Muhonen, jani.muhonen(at)evolta.fi, puh. 0400 191646

Ilkka Mattila, ilkka.mattila(at)evolta.fi, puh. 044 5582 494