A

Sijoittamissopimuksen ja katuluvan hakeminen

Kaivulupa kuva

Yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja aukioilla on tärkeitä tehtäviä myös maan alla, sillä niiden alle on sijoitettu useita yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten vesi- ja viemäriputkia sekä kaukolämmön rakenteita.

Jotta yleisillä alueilla tehtävästä työstä aiheutuva haitta liikenteelle ja viihtyisyydelle olisi mahdollisimman pieni, on töistä jätettävä ilmoitus kaupungille. Näin kaupunki pystyy valvomaan töitä Kunnossa ja puhtaanapitolain mukaisesti. Työalue pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti, siksi katulupamaksu perustuu työhön käytettävän alueen laajuuteen ja työn kestoon. Työalueen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Maksun suuruuden määrittäminen

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta päättää katulupamaksun ja lupien käsittelymaksun suuruudesta.

Kaupunkitekniikan maksut 2017

Työaika ja viivästymismaksu

Työ on suoritettava sille luvassa määrätyssä ajassa. Lisäaika voidaan myöntää perustellusta syystä. Lisäajasta ja muusta viivästymisestä peritään maksu.

Rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle

Mikäli työn tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja, laitteita tms. rakenteita, haetaan kaupungilta sijoittamissopimus. Sijoittamissopimusta haetaan myös silloin kun kyseessä on vanhan rakenteen korvaaminen uudella. Sijoittamissopimuksessa määritetään lupaehdot. Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan aina katulupa. Sijoittamissopimusta haetaan 2-3 viikkoa ennen katuluvan hakemista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin yhteydessä erillistä sijoittamissopimusta ei tarvita, vaan liittymislupa ja katulupa riittävät.

Sijoittamissopimus

Katulupa

Yhteystiedot  

Lupien hakemisen neuvonta:

tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi, tekninen neuvoja Eija Tuomela, puh. (09) 2719 2880, eija.tuomela(at)jarvenpaa.fi

Sijoittamissopimusten käsittely:

Suunnittelu- ja valvontainsinööri Riina Rasimus, puh.040 315 2649, riina.rasimus(at)jarvenpaa.fi

Katulupien käsittely:

Etumies Timo Raatikainen, puh. 040 315 3045 timo.raatikainen(at)jarvenpaa.fi 

Kunnossapitovalvoja Lauri Palonen, puh. 040 315 2423 lauri.palonen(at)jarvenpaa.fi

 

Sähköinen palaute: Asiakaspalaute 

 

Yhteystiedot Solita Oy

Jani Muhonen, director, Lupapiste, jani.muhonen(at)solita.fi, puh. 0400 191646

Ilkka Mattila, Lupapisteen kehitysjohtaja, ilkka.mattila(at)solita.fi, puh. 044 5582 494