A

Sopimuksen tai päätöksen muuttaminen

Vanhempien tekemää sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa joko uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta asiaan. Jos vain toinen sopijapuoli haluaa muutosta, on asia vietävä oikeuteen.

Elatusavun määrän muuttamisen edellytyksenä on, että niissä olosuhteissa, joiden perusteella elatusapu on vahvistettu, on tapahtunut niin oleellisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena. Pääsääntöisesti 15 % muutosta lapsen elatuksen tarpeessa tai vanhemman elatuskyvyssä voidaan pitää riittävänä perusteena sopimuksen muuttamiselle.

Lue lisää Usein kysytyt kysymykset -kohdasta.