A

Sopimus lapsen huollosta

Yhteishuollossa olevat vanhemmat päättävät yhdessä lapsen hoidosta, kasvatuksesta, sukunimestä, passista, asuinpaikasta, kansalaisuudesta, uskonnosta, koulutuksesta, terveydenhuollosta sekä omaisuuden hoidosta. Lapsen kanssa asuva vanhempi voi kuitenkin yhteisen huollon sitä estämättä huolehtia ja päättää lapsen arkisista asioista, päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa ja hänen toinen huoltajansa kuolee, jää huolto elossa olevalle vanhemmalle. Molemmat vanhemmat voivat saada lasta koskevaa tietoa eri viranomaisilta.

Yksinhuoltaja tekee kaikki lasta koskevat päätökset ja huolehtii kaikista lapsen asioista. Lapsella on oikeus tavata ei-huoltaja-vanhempaa samalla tavalla kuin yksinhuoltajan asemassa olevaa vanhempaa.

Huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan sekä tavata kumpaakin vanhempaansa. Yhteishuolto ei tarkoita sitä, että lapsi asuisi vuorotellen kummankin vanhemman luona. Lapsella voi olla virallinen osoite vain yhdessä paikassa ja vanhempien erotessa heidän tulee sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi on kirjoilla.

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta lastenvalvojan luona, ristiriitatilanteessa neuvotella asiaa perheasioiden sovittelussa tai viedä asian tuomioistuimen päätettäväksi. Tuomioistuimen päätöksellä huoltajien kesken voidaan myös jakaa heidän tehtävänsä, oikeutensa ja velvollisuutensa. Tuomioistuin voi päättää myös huollon uskomisesta vanhempien ohella jollekin muulle henkilölle, kuten lapsen isovanhemmalle.

Huolto päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai solmii avioliiton ennen sitä.

Lue lisää Usein kysytyt kysymykset -kohdasta.