A

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue tuottaa palveluita, jotka tähtäävät järvenpääläisten terveyden ja elämänhallinnan edistämiseen sekä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Palvelualuetta johtaa palvelualuejohtaja Tiina Salminen, p. 040 315 2154.

Avainalueet ovat:

  • Terveyden edistäminen, Terveyden edistämisen johtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä p. 040 315 2076
  • Sairauden hoito, Johtajalääkäri Eeva Ketola, p. 040 315 2030
  • Aikuisten sosiaalipalvelut, vs. aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola, p. 040 - 315 3449
  • Kotona asumisen tuki, koti- ja eritysasumisen johtaja johtaja Johanna Sinkkonen, p. 040 315 2084 
  • Erityisasuminen, koti- ja eritysasumisen johtaja Johanna Sinkkonen, p. 040 315 2084