A

Sosiaalinen luotto pienituloiselle Järvenpääläiselle

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Järvenpäässä vakinaisesti asuville, pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esimerkiksi tulojen pienuuden, vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Luoton hakemista varten varataan aika Aikuissosiaalityön työntekijälle. Aikuissosiaalityön yhteystiedot löydät täältä.

 

Luoton saannin edellytykset

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että hakija pystyy maksamaan lainan takaisin. Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma, jossa huomioidaan välttämättömiin elinkustannuksiin vähintään toimeentulotukinormin mukainen summa. Tämän lisäksi huomioidaan asumiskulut, työmatkat, elatusmaksut, puhelimen käyttömenot, päivä- ja terveydenhoitomenot. Luoton saajalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä tai vapaaehtoisen luottohäiriömerkinnän tekemistä Suomen Asiakastiedon rekisteriin.

Luoton tarkoituksena on, että asiakkaalle ei jää luoton saamisen jälkeen muita järjestelemättömiä velkoja. Runsaasti velkaantuneelle henkilölle sosiaalinen luototus ei siten pääsääntöisesti ole tarkoituksenmukainen, vaan tuolloin tilannetta kannattaa selvitellä ensisijassa talous- ja velkaneuvonnan puolella.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi kotiin liittyviin hankintoihin, työllistymiseen liittyviin työvälineisiin, muihin hakijan perusteltuihin menoihin kuten terveydenhoitomenoihin tai aikaisempien velkojen takaisin maksamiseen. 

 

Luoton määrä, korko ja takaisinmaksu

Luoton määrä voi olla korkeintaan 5000 euroa taloutta kohden. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta. Luotosta peritään 12 kuukauden EURIBOR -viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Sosiaalisen luoton myöntämisen yhteydessä ei peritä muita tavanomaisia lainanhoitokuluja. Luotto maksetaan takaisin kuukausittain sovitun eräpäivän mukaisesti. Luoton takaisinmaksua seurataan aktiivisesti.