A

Sosiaalityö - suunnitelmallista tukea elämäntilanteisiin

Aikuissosiaalityö on aikuisille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Sosiaalityötä toteuttaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, joka ohjaa, neuvoo ja selvittää sosiaalisia ongelmia yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaalityön tavoitteena on yhdessä muiden tukitoimien avulla ylläpitää ja edistää yksilöiden ja perheiden turvallisuutta, arjesta suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Aikuissosiaalityössä hyödynnetään muita sosiaalihuollon palveluja, kuten päihdehuoltoa ja toimeentulotukea.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja elämänhallinnan edistäminen. Sosiaalityöntekijän tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä kartoittamalla laajasti asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja sekä etsiä yhdessä asiakkaan kanssa vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin. Aikuissosiaalityön palvelut on kohdennettu ensisijassa 18-65-vuotiaille järvenpääläisille ja Järvenpäässä pysyvästi oleskeleville. Ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden, sosiaalipalvelut löytyvät kohdasta Ikäihmisten palvelut.

Sosiaalitoimiston etusivu ja henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä