A

Sosiaalityö ja -ohjaus

Ota yhteyttä ja varaa aika kun tarvitset apua tai neuvoja esimerkiksi arjessa selviytymisen, asumisen tai työllistymisen haasteissa.

JUST 2.krs, Lääkärinkuja 1
Palveluneuvonta 2. kerroksen aulassa arkisin klo 10-14
Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Ensimmäisillä tapaamisilla aikuissosiaalityön yksikössä kartoitetaan alkutilanne ja määritellään tuen ja avun tarpeet.

Työskentelyn ydintä voi olla:

  • Ohjaus kohti työllisyyttä tai kuntoutumista
  • Taloudellinen ja sosiaalinen tuki kriisitilanteissa
  • Tuki ja neuvonta taloudellisissa vaikeuksissa tai elämänhallinnan ongelmissa
  • Tuki ja ohjaus asumiseen liittyvissä ongelmissa
  • Ohjaus ja neuvonta liittyen sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin
  • Asumisen tukipalvelujen ja tilapäismajoituksen järjestäminen
  • Työllistymistä edistävä monialainen palvelu eli TYP-työ

Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma ovat aikuissosiaalityössä käytettyjä työmuotoja. Asiakassuunnitelma tehdään tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mikä tarkoittaa, että aikuissosiaalityön tehtävä on koota yhteen asiakkaan tarvitsemat palvelut.