A

Järvenpään Sosku, osa valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen hanketta

Järvenpään Sosku on osa valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta, jota toteutetaan vuosina 2015-2018.

SOSKU-hanketta hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Järvenpään osahankkeessa rahoittajana on Euroopan sosiaalirahaton ESR:n lisäksi myös Järvenpään kaupunki.

Sosiaalisen kuntoutuksen hankkeessa muut mukana olevat osahankkeet ovat:
Jyväskylä, Laukaa, Vantaa, Mikkeli, Rovaniemi, Seinäjoki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Metropolia ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Järvenpään osahankkeen tavoitteet ovat:

 • Kokonaisuuden kehittäminen: sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden ja tarjottavien palveluiden selkeyttäminen Järvenpään kaupungissa
 • Asiakkaan kuntoutumisen portaittainen eteneminen kuntouttavan työtoiminnan palveluissa sekä yhteistyörakenteiden ja palvelujen kehittäminen ja kuvaaminen.
 • Siirtymävaiheiden vahvistaminen: asiakkaan sosiaalisen kuntoutuksen prosessi, erityisesti siirtymävaiheiden palveluiden ja sieltä eteenpäin siirtymisen kuvaaminen sekä tarkoituksenmukaisten palvelujen ja toimien löytäminen prosessin eri vaiheisiin, -kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa sekä kolmannen sektorin yhteistyötä kehittämällä.

SOSKU-hanke tulee keskittymään palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen, erityisesti asiakasprosessin näkökulmasta, jotta palvelut saadaan järjestetyksi mahdollisimman helposti löydettäviksi ja saataviksi. Lisäksi hankkeen avulla luodaan polkuja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ja muiden sosiaalista kuntoutusta tarjoavien tahojen välille, jotta sosiaalinen kuntoutus nähdään kokonaisuuden ja asiakkaan kuntoutumisen, ei pelkästään palvelujen näkökulmasta.

Osahankkeen kohderyhmänä on sosiaalisen kuntoutuksen yksikön asiakasryhmät.

Osahankkeen yhteistyökumppaneina ja mukana kehittämisessä ovat:

 • Järvenpään kaupunki
  • Sosiaalinen kuntoutus
  • Sosiaalityö
  • Työllisyysyksikkö
  • Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö
  • Nuorisokeskus
  • Myllytien toimintakeskus
  • Järvenpään Opisto
  • Järvenpään Kirjasto
 • ViaDia Järvenpää
 • Järvenpää Setlementti Louhela
 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
 • Keski-Uudenmaan Klubitalo
 • KokoA ry:n ja kuuma-alueen a-paja verkoston kokemusasiantuntijat
 • Asiakkaat

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolaki 17 §

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annattavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
2) kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistä niiden keskeyttämistä.

SOSKU_PystyLisätietoja voit kysyä

Hanketyöntekijä
Susanna Hyypiä
puh. 040 315 2484
susanna.hyypia (at) jarvenpaa.fi

https://www.facebook.com/soskujarvenpaa/

Susannan tavoittaa myös facebookista.

Esite