A

Järvenpään Sosku, jatkoaika (1.4.-31.12.2018)

Keski-Uudellamaalla toimii kuuden kunnan (Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä/Pornainen) yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaava kuntayhtymä. Kuntayhtymän vastuulla on palvelujen järjestäminen vuoden 2018 aikana, joka tarkoittaa yhdenmukaistamista ja integrointia sekä yhteistä kehittämistä.

Sosku-hankkeen jatkoaika antaa tuen sosiaalisen kuntoutuksen rakentumiselle Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymässä. Se auttaa luomaan yhteisiä toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palvelukokonaisuuksia.

Järvenpään osahankkeen jatkoaikaa toteutetaan Järvenpään kaupungin Sosiaalisen kuntouksen yksikössä.

Jatkoajalla Järvenpään osahankkeen tavoitteena on tukea sosiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuuden kehittymistä Keski-Uudenmaan Soten alueella yhteiskehittämiseen perustuvan, johtoa, tekijöitä ja kokijoita osallistavan valmisteluprosessin avulla.

Työskentelyprosessi rakentuu kahdesta toisiinsa sidoksissa olevasta tasosta. Työpajatyöskentelystä, jossa mukana on johtoa, esimiehiä, työntekijöitä, asiakkaita ja kokemusasiantuntijoita sekä "tehotiimistä" eli työryhmästä joka jäsentää ja esittää työpajassa tuotettua eteenpäin Kuuden Soteen.

Juurruttaminen tapahtuu työpajatyöskentelyn ja tehotiimin kautta.

Yhteiskehittämällä

Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen mallia käyttäen, jossa toimijat muodostavat luottamukseen perustuvia siteitä ja verkostosidoksia. Yhteisen pöydän äärellä kaikkia tulokulmia tutkaillen voidaan yhdessä toteuttaa kokeiluja, jotka ideoidaan ja toteutetaan yhdessä.

Yhteiskehittämisessä voidaan edelleen kehittää jo olemassa olevia palveluita tai luoda uusia käytäntöjä. Toiminta on yhdessä oppimista.

Yhteiskehittämisessä voi olla erilaisia kokoonpanoja ja yhdistelmiä ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita, asiakkaita, esimiehiä, johtajia ja päättäjiä – kaikkien näkökulmat ja ajatukset tarjoavat aineksia yhteiseen tutkimus-, kokeilu- ja oppimisprosessiin.

Kehittäjät:
Järvenpää
Hyvinkää
Tuusula
Nurmijärvi
Mätsälä/Pornainen
Setlementti Louhela, Järvenpää
Keski-Uudenmaan Klubitalo, Järvenpää
Klaukkalan klubitalo, Nurmijärvi
Hyria säätiö, Hyvinkää

 

Seuraa Kuuden Soten sosiaalisen kuntoutuksen rakentumista myös: SOSKU-hanke Järvenpää, Facebook-sivulla.


Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankeen (SOSKU) jatkoaika (1.4.-31.12.2018)

Jatkoaika tukee sosiaalisen kuntoutuksen tulosten alueellista ja valtakunnallista hyödyntämistä.

1. Sosiaalisen kuntoutuksen hyvien käytäntöjen ja tulosten valtakunnallinen levittäminen maakuntien ja kuntien toimijoille.

2. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien levittäminen ja räätälöiminen maakunta- ja aluekohtaiseen käyttöön.

3. Sosiaalisen kuntoutuksen opaskirjan tuottaminen

SOSKU-hanketta jatkoajalla toteuttavat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Diakonia-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Jyväskylä, Järvenpää, Rovaniemen ja Vantaa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Lisätietoja hankkeesta: www.thl.fi/sosku

 


Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolaki 17 §

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annattavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
2) kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistä niiden keskeyttämistä.SOSKU_PystyLisätietoja voit kysyä

Hanketyöntekijä
Susanna Hyypiä
puh. 040 315 2484
susanna.hyypia (at) jarvenpaa.fi

https://www.facebook.com/soskujarvenpaa/

Susannan tavoittaa myös facebookista.

Esite (pdf)