A

Järvenpään Sosku, osa valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen hanketta

Sosiaalinen kuntoutus Järvenpään osahankkeessa

Järvenpään SOSKU-osahankkeessa keskitytään palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen erityisesti asiakasprosessin näkökulmasta.

Osahankkeeseen osallistuneet asiakkaat ovat Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikön asiakkaita sekä muita kuntalaisia. Järvenpäässä sosiaaliseen kuntoutukseen sisältyy työsalitoimintaa mielenterveyskuntoutujille, tuettua työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille, tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömien sekä työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille. Sosiaalinen kuntoutus perustuu yksilöllisesti suunniteltuun päiväaikaiseen toimintaan. Toiminnalla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaiden arjen hallintaa ja hyvää elämänlaatua.

Hankkeen avulla luodaan polkuja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ja muiden sosiaalista kuntoutusta tarjoavien tahojen välille, jotta sosiaalinen kuntoutus nähdään kokonaisuuden ja asiakkaan kuntoutumisen, ei pelkästään palvelujen näkökulmasta. Hankkeessa on kehitetty yhteistyötä aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Järvenpään osahanketta toteutetaan Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä. Osahankkeessa työskentelee yksi hanketyöntekijä ja tutkija-kehittäjä. Hankkeen työntekijöillä ei ole omia asiakkaita, mutta periaatteessa kaikki sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat ovat myös hankkeessa mukana. Hankkeen toiminnalla pyritään edistämään ja parantamaan palveluita asiakaslähtöisesti.

Järvenpään Sosku on osa valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta, jota toteutetaan vuosina 2015-2018.

SOSKU-hanketta hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Järvenpään osahankkeessa rahoittajana on Euroopan sosiaalirahaton ESR:n lisäksi myös Järvenpään kaupunki.

Sosiaalisen kuntoutuksen hankkeessa muut mukana olevat osahankkeet ovat:
Jyväskylä, Laukaa, Vantaa, Rovaniemi, Seinäjoki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Mikkeli), Metropolia ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Järvenpään osahankkeen tavoitteet ovat:

  • Kokonaisuuden kehittäminen: sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden ja tarjottavien palveluiden selkeyttäminen Järvenpään kaupungissa
  • Asiakkaan kuntoutumisen portaittainen eteneminen kuntouttavan työtoiminnan palveluissa sekä yhteistyörakenteiden ja palvelujen kehittäminen ja kuvaaminen.
  • Siirtymävaiheiden vahvistaminen: asiakkaan sosiaalisen kuntoutuksen prosessi, erityisesti siirtymävaiheiden palveluiden ja sieltä eteenpäin siirtymisen kuvaaminen sekä tarkoituksenmukaisten palvelujen ja toimien löytäminen prosessin eri vaiheisiin, -kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa sekä kolmannen sektorin yhteistyötä kehittämällä.

SOSKU-hanke tulee keskittymään palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen, erityisesti asiakasprosessin näkökulmasta, jotta palvelut saadaan järjestetyksi mahdollisimman helposti löydettäviksi ja saataviksi. Lisäksi hankkeen avulla luodaan polkuja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ja muiden sosiaalista kuntoutusta tarjoavien tahojen välille, jotta sosiaalinen kuntoutus nähdään kokonaisuuden ja asiakkaan kuntoutumisen, ei pelkästään palvelujen näkökulmasta.


Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolaki 17 §

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annattavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
2) kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistä niiden keskeyttämistä.SOSKU_PystyLisätietoja voit kysyä

Hanketyöntekijä
Susanna Hyypiä
puh. 040 315 2484
susanna.hyypia (at) jarvenpaa.fi

https://www.facebook.com/soskujarvenpaa/

Susannan tavoittaa myös facebookista.

Esite (pdf)