A

Urheiluseurojen vuosiavustukset ja urheilijoiden / valmentajien stipendit

Tiedote urheiluseuroille

Avustusten ja stipendien jakoperusteita tullaan kehittämään ja osittain muuttamaan tuleville toimintakausille. Tiedotamme urheiluseuroja muutoksista ja uudistuksista tarkemmin vielä tämän vuoden puolella.

Stipendien hakulomakkeet julkaistaan osoitteessa www.jarvenpaa.fi/liikunta vuoden 2018 loppuun mennessä.  Urheilija- ja valmentajastipendien hakuaika päättyy 31.1.2019. Vuoden 2019 liikunnan toiminta-avustusten hakuaikataulu ja avustussäännöt tarkentuvat niin ikään vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Avustukset
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 25 § mukaisesti  sivistys-ja vapaa-aikalautakunta  päättää  liikuntatoiminta-avustuksien  avustusmäärärahojen jakamisesta  näiden sääntöjen  mukaisesti  harkinnanvaraisesti  vuosittaisen  talousarvion avustusmäärärahojen  puitteissa  ja  talousarvion  avustusohjeiden  mukaisesti. Avustuksia  myönnettäessä  noudatetaan  myös  kaupungin  yleistä  avustuksiin liittyvää  ohjetta  yhdistysten  talousasioiden  tarkastamisesta.  Liikuntatoiminta- avustuksiin käytetään talousarvion avustusmäärärahasta noin 95 %. Avustuksissa on  painotettu  3  -  18-vuotiaille  järjestettyä  ohjattua  liikuntatoimintaa. Avustus jaetaan perusavustuksena.   

Avustuksia jakaessaan sivistys-ja vapaa-aikalautakunta käyttää perusteena opetusministeriön ja valtioneuvoston antamia  ohjeita.  Avustusta  myönnetään  pääsääntöisesti rekisteröidyille  paikallisille  urheiluseuroille  tai  liikuntatoimintaa  harjoittaville yhdistyksille,  jotka  kuuluvat  jäsenenä  johonkin  sellaiseen  valtakunnalliseen liikuntajärjestöön,  jonka  valtioneuvosto  on  liikuntalain  7  §:n  perusteella  ja liikunta-asetuksen  1  §:n  perusteella  hyväksynyt  liikuntalain  nojalla  oikeutetuksi samaan valtion avustusta tai sellaiselle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa. Opetusministeriö pitää luetteloa  tässä  tarkoitetuista valtakunnallisista  liikuntajärjestöistä. 

Stipendit
Järvenpään  kaupungin  hallintosäännön 25 § mukaisesti sivistys-ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Sivistys-ja vapaa-aikalautakunta päättää harjoittelu- ja valmennusstipendein palkittavista järvenpääläisistä urheilijoista ja valmentajista näiden sääntöjen mukaisesti harkinnanvaraisesti  talousarvion  avustusmäärärahojen  puitteissa. Stipendeihin käytetään talousarvion avustusmäärärahasta noin 5 %.