A

Strategiat

Järvenpään kaupungin uutta visiota ja strategiaa kehitetään parhaillaan Uusi Kunta -projektissa.

Toistaiseksi voimassa on kuitenkin valtuustossa 11.11.2013 hyväksytty Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia 2014–2025.

 

Strategian raportointi Hyvinvointikertomuksessa 

Hyvinvointikertomus pohjautuu Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014 - 2025 (Hyväksytty 11.11.2013 valtuustossa) "Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla". Strategian mukaisesti Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Hyvinvointikertomus kertoo järvenpääläisten terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla on vastattu hyvinvoinnin tarpeisiin. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Hyvinvointikertomus - vuosittainen raportti 2017 (hyväksytty valtuustossa 18.6.2018)

Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 (hyväksytty valtuustossa  28.08.2017)


Kohti itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta Järvenpään kaupungissa 

Itseohjautuvuus on yksi kiinnostavimmista ja puhuttelevimmista työelämän ilmiöistä, joka koskettaa myös julkisen sektorin johtamista ja kehittämistä. Sen yhteydessä puhutaan niin työkulttuurin ja johtajuuden murroksesta kuin yksilöiden tavasta suhtautua työhön.

Järvenpään kaupunki on kokeilunhaluinen kaupunki, joka kantaa mukanaan tarinoita osallistavasta ja kehittävästä työotteesta, asiakaslähtöisyydestä sekä muutoskyvykkyydestä. Asiakaslähtöisyys on Järvenpäälle keskeinen toimintakulttuurin piirre. Henkilöstön asiantuntemuksen arvostaminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen tukevat ajattelua, jonka mukaan palveluja kannattaa kehittää siellä, missä niitä tuotetaan.

Tässä julkaisussa tarkastellaan itseohjautuvuuden ilmiötä Järvenpään kotihoidon pilottihankkeeseen osallistuvien toimijoiden näkökulmasta sekä valotetaan valmentavan johtajuuden kytköksiä itseohjautuvuuteen käytännön esimerkkien kautta.