A

Suun terveydenhuolto

Ajanvaraus ja yhteystiedot

Suun terveydenhuollon tehtävänä on kansanterveyslain mukaan ylläpitää toimintaa, johon luetaan kuuluvaksi valistus- ja ehkäisytoiminta sekä kunnan asukkaiden suun ja hampaiden tutkimus ja hoito. Toimintamme perustuu kaupunkistrategiaan, sen arvoihin asiakaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja taloudellisuus. 

Suun terveydenhuolto palvelee Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskus JUSTissa, Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää.


hoitohuone