A

Suunnittelupalvelut

Nuottipuisto

Suunnittelupalvelun toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on suunnitella yhdessä kaupungin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa toimiva, turvallinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö.

Yksikössä laaditaan kunnallisteknisiä suunnitelmia ja niihin liittyviä selvityksiä maankäytön eri vaiheissa. Yleissuunnitelmia ja teknistaloudellisia selvityksiä tehdään asemakaavan laadinnan yhteydessä ja yksityiskohtaisempia rakennussuunnitelmia alueiden toteuttamisvaiheessa.

Suunnitelmia laaditaan alueiden käyttötarkoituksen mukaisesti asuin- ja yritysalueille sekä vapaa-ajan toiminnan ja liikunnan tarpeisiin.

Suunnittelu jakautuu seuraavasti:

  • Kadun ja vesihuollon suunnittelu
  • Viheralue- ja puistosuunnittelu
  • Ympäristö- ja maisemasuunnittelu
  • Liikuntapaikkasuunnittelu
  • Rantarakentamissuunnittelu
  • Erikoissuunnittelu (esim. valaistus ja geotekninen)
  • Rakentamisaikainen suunnittelu

Suunnittelun aikana järjestetään yleisötilaisuuksia kaupunkilaisille ja yhteistyötahoille. Suunnitelmat ovat MRA:n mukaisesti julkisesti
nähtävillä ennen hankkeiden toteutumista.

Suunnittelukohteet 2017 kartan tästä.

 

 

 

 

 

 Päivitetty 21.6.2017