A

Svengin yritysalue

140006_svengin yritysalue sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Vähänummentien (mt. 1452) ja Helsinki-Lahti moottoritien (E4) risteysalueen tuntumassa, hyvien logistiikkayhteyksien varrella. Välimatkaa Järvenpään keskustaan on linnuntietä noin 4 km ja Haarajoen juna-asemalle noin 500 metriä.

Alustava suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kaupunginrajaan, idässä oikorataan, etelässä Vähänummentien tiealueisiin sekä lännessä Halkiantien pientaloasumisen alueisiin.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset uuden merkittävän yritysalueen rakentumiselle Pietilän kaupunginosaan, Vähänummentien (mt. 1452) pohjoispuolelle.

Yhteyshenkilöt: Sampo Perttula ja Juho Mattila

Kaavatunnus: 140006


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavatyö on kuulutettu vireille 12.4.2017.

Kuulutus

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste) ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf; 4,1 Mt)


Kaavoituksen taustamateriaalia:

-Toimenpide ja tilavaraussuunnitelma (Mt 1452 parantaminen Pietilän kohdalla)

raportti (pdf 6,8 Mt)

suunnitelmakartta (pdf 1,2 Mt)

-Rakennettavuusselvitys:

raportti (pdf)

rakennettavuuskartat etelä (pdf 733 Kt) ja pohjoinen (670 Kt)

-Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointi (Uudenmaan liiton julkaisuja E159-2015) (pdf 5,8 Mt)

-Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt: loppuraportti 2016 (pdf 11,1 Mt)

-Luontotyyppiselvitys 2015 (pdf 25 Mt)

-Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013 (pdf 5,5 Mt)


Päivitetty viimeksi 12.4.2017