A

Taidetalon alue, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 23.4. - 6.8.2018

Suunnittelualue sijaitsee Vanhankyläntien varressa, Tuusulanjärven pohjoispäässä.

Järvenpään kaupunki on etsinyt suunnittelu- ja toteutuskumppania rakentamaan kaupunkimaista pientaloasumista Tuusulanjärven pohjoispäähän entisen rakettitehtaan alueelle, Taidetalon ympärille. Alueelle toteutettavien rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoista, uudentyyppistä, urbaania pientaloasumista. Rakentaminen perustuu kaupungin viitesuunnitelmaan ja 14.3.2018 päivättyyn kaavaluonnokseen. Alueelle laaditaan rakentamistapaohje, joka hyväksytään sitovana noudatettavaksi asemakaavan yhteydessä.

Kilpailuun osallistuvan tuli laatia maankäytön suunnitelma alueelle sekä tehdä ostotarjous suunnitelman mukaisista tonteista. Kaupunki on valinnut alueen suunnittelua ja toteuttamista varten voittajaehdotuksen, jonka tekijöiden kanssa kaupunki jatkaa kaavasuunnittelua. Kaupunki tulee luovuttamaan rakennustontin voittajaehdotuksen tekijöille. Kilpailu oli kaikille avoin.

Kilpailuaika on päättynyt 6.8.2018 klo 15. Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä kolme ehdotusta. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.2.2019 § 28 valita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi Talokolmikko Oy:n ehdotuksen Taidepuutarha.

Taidepuutarha

Arviointipöytäkirja

Asemakaavamuutoksen valmistelu