A

Apua talouden ongelmiin

Taloudellisen tuen palveluista saa apua toimeentuloon ja talouden hallintaan. Taloudellisen tuen muotoja ovat toimeentulotuki, sosiaalinen luotto sekä välitystilipalvelu.

Perustoimeentulotuen myöntäminen on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Kelaan, jonne hakemukset tulee jatkossa osoittaa joko sähköisesti tai paperisena. Lisätietoja Kelan toimeentulotukisivuilta. Kunta vastaa edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille järvenpääläisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän takia. Sosiaalinen luotto on laina, joka maksetaan takaisin viimeistään 5 vuoden kuluessa.

Välitystilipalvelun tarkoituksena on edistää asiakkaan raha-asioiden hallintaa. Välitystiliasiakas sitoutuu vapaaehtoisesti määräaikaiseen palveluun, jossa sosiaalitoimi auttaa kohdentamaan asiakkaan omat varat toimeentulon kannalta ensisijaisiin kohteisiin, kuten vuokraan ja ruoka- ja lääkeostoihin. Välitystili ei lisää asiakkaan käytettävissä olevia varoja, vaan auttaa vain niiden hallinnassa.

 

Neuvoja, tukea ja apua haitalliseen raha- ja digipelaamiseen löydät kaupungin Haitallisen pelaamisen sivulta.