A

Tammistokoti

Tammistokoti, Jampankaari 4 A,B

Tammistokoti tarjoaa palveluasumista Jampankaaren palvelupihassa. Palveluasumisen tavoitteena on hyvä ja turvallinen asuminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten palvelujen  turvin.  Yöaikaisen hoidon asiakkaat saavat tarvittaessa samassa pihapiirissä sijaitsevan Lehmustokodin yöhoitajilta.

Tammistokodissa asiakkaiden kotona asumista tuetaan kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen avulla. Jokaisella asukkaalla on vastuuhoitaja ja yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta tukeva hoito- ja/tai kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

 

Yhteystiedot

Tammistokoti
Jampankaari 4 AB
04440 Järvenpää

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Hoitajat puh. 040 315 2148, 040 315 2146 tai 040 315 2139

Tiimivastaava sairaanhoitaja
Annakaisa Lahti p. 040 315 2148

Vastaava sairaanhoitaja
Hannele Marttinen p. 040 315 2051

Hoitotyön esimies
Katja Pulliainen p. 040 315 2141

Lasku-/maksuasiat
laskentasihteeri

Aini Tuviala
p. 040 315 2255