A

Tapaamispaikkatoiminta

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamispaikkatoiminta on ammatillisesti ohjattua palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen tai siirtymisen vanhemmalta toiselle. Tapaamispaikoissa järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta ja tilannetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta.

Tapaamispaikassa tapaamisia ja vaihtoja toteutetaan tuomioistuimen päätöksen, lastenvalvojan vahvistaman vanhempien keskinäisen sopimuksen tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella.

Järvenpääläisten, keravalaisten ja tuusulalaisten lasten tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestetään perheoikeudellisen yksikön yhteydessä olevassa tapaamispaikassa Mannilantie 4.

Tapaamispaikka on avoinna:
lauantaisin ja sunnuntaisin 10-17.30
keskiviikkoisin 13-19.30
parillisten viikkojen torstaina 13-18
parittomien viikkojen perjantaina 16-19.30

Ennen tapaamisten aloittamista tapaajavanhempi, lähivanhempi ja lapsi käyvät erillisissä alkutapaamisissa, jossa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt ja sovitaan ensimmäiset tapaamisajat. Lapselle järjestetään tutustumiskäynti tapaamispaikkaan.  Tapaamiset ja vaihdot voidaan toteuttaa siten, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan. Palvelu on maksutonta. Tapaamispaikkatoimintaa koordinoi sosiaaliohjaaja Sari Herskoi puh 040 315 3112.