A
  • Rantarakennuspaikka

  • Katunäkymä rantarakennuspaikalle

  • Rantarakennuspaikka

Tarjouskilpailu päättynyt

Tarjouskilpailu aikavälillä 5.2.2018-5.3.2018

Myytävä kohde on n. 5000 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä 186-403-1-230. Rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavan mukaisella harvalla pientalovaltaisella asuntoalueella (AP-4). Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 200 k-m2 asuintilaa ja 70 k-m2 taloustiloja. Mahdollisuus rakentaa myös kaksi asuntoa, jossa sivuasunnon koko saa olla enintään 80 m2.

Rakentaminen vaatii poikkeamisen ranta-alueen suunnittelutarpeesta.

Ostajan on mahdollista lunastaa vesijättömaata rannasta.

Rakennuksia ei saa sijoittaa nykyistä olemassa olevaa rakennusta lähemmäs rantaa. Rakennuspaikalla omakotitalon ja rannan välisellä alueella tulee rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus pääosin säilyttää.

Rantavyöhykkeen kasvillisuuden osalta tulee huomioida viereisen Natura-alueen ja maiseman arvot. Mahdollisista toimenpiteistä tulee neuvotella yhteistyössä viranomaisten ja vesialueen omistajan kanssa.

Rantapaikan rakentajalle aiheutuu lisäkustannuksia tilalla olevan rakennuksen purkamisesta. Tieliittymän luvan hakemisesta Pirkanmaan ELY-keskukselta. Rasitetien rakentamisesta ja kunnossapitämisestä sekä vesi- ja viemärijohtojen liittymisestä ja rakentamisesta jo olemassa olevaan Hiirimäki-Holjamäki verkostoon.

Rakennuspaikka on merkattu maastoon ja sitä voi vapaasti käydä katsomassa. Rakennuspaikalle rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Määräalaa ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle osapuolelle.   

Lohkomiskuluista vastaa ostaja. Vähimmäismyyntihinta on 180 000 €.

 

Rantarakennuspaikan tarjouslomake (pdf) 

Ote yleiskaavasta (pdf)

Rantarakennuspaikan sijainti kartalla (linkki uuteen ikkunaan)

 

Rantarakennuspaikka on kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Rakennuspaikasta voi jättää tarjouksen tarjouslomakkeella. korkeimman tarjouksen tehnyt voittaa tarjouskilpailun. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Korkeimman tarjouksen tehneelle ilmoitetaan rantarakennuspaikan saannista viikon 10 aikana. Rantarakennuspaikan saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € kahden viikon kuluessa siitä kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan. Kaupat tehdään toukokuun loppuun mennessä.

Myyntipäätös tehdään sen jälkeen kun varausmaksu on maksettu. Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään myyntipäätös tiedoksi. 

Tarjoukset, yhteystietoineen toimitetaan suljetussa kirjekuoressa Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) viimeistään maanantaina 5.3.2018 kello 15.00. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi ja merkintä "Tonttitarjous".

 

 

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi. 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Yleiskaava-asioissa; yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin p. 040 315 2432

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi