A

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Tässä julkaistu arviointikertomus koskee vuotta 2017.

Tarkastulautakunnan arviointikertomus 2018


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 (pdf 5 Mt)