A

Teatteritaiteen perusopetus

Taiteen perusopinnot teatterissa mahdollistaa lapsille ja nuorille pitkäjänteisen harrastuspolun ja vahvan pohjan alan jatko-opintoihin teatterin saralla. Teatteritaide on luonteeltaan haarautuva ja monia lajeja sisältävä taidemuoto, jossa yhdistyvät eri taiteenalat ja teatteria voidaan toteuttaa monenlaisissa yhteisössä ja ympäristössä.

Teatteritaidetta voi opiskella esimerkiksi esiintyjyyden, näyttelijätaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Taiteen perusopintojen yleisessä oppimäärässä teatteritaide toteutuu erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.

Opintojen työskentelytapa on hyvin yhteisöllinen ja esitykset valmistuvat pitkälti ryhmätyön tuloksena. Teatteritaiteen perusopetuksessa oppilas oppii käytännön harjoitteiden lisäksi myös teatterista taidelajina ja perusopetukseen kuuluu myös teatterin hahmottaminen osaksi yhteiskuntaa sekä sen historiallisen ulottuvuuden tunnistaminen.

Opetus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmiin sekä Järvenpään Opiston omiin teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Järvenpään Opiston opetussuunnitelma on luettavissa täältä: Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.
I

lmoittautuminen opiston normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti paikan päällä Järvenpää-talossa tai p. 09 27 19 2498 tai verkossa opistopalvelut.fi/jarvenpaa.
Lisätietoja opinnoista saat Järvenpään Opistosta suunnittelijaopettaja Katarina McAlesterilta katarina.mcalester@jarvenpaa.fi / 040-315 2783