A

Monia tapoja tehdä aloite

Kuntalaisilla, yksin tai ryhmänä, on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuusto käsittelee 1–2 kertaa vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kirjalliset, vapaamuotoiset aloitteet voi toimittaa Järvenpään kaupungin kirjaamoon, PL 41, 04401 Järvenpää tai lähettää sähköpostitse: kirjaamo (at) jarvenpaa.fi. Aloitteet tulee otsikoida kuntalaisaloitteiksi.

Kuntalaisena voit vaikuttaa päätöksentekoon myös esimerkiksi lähettämällä kysymyksiä ja ideoita luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä tietenkin äänestämällä vaaleissa.

Aloitteen voi tehdä myös valtakunnallisessa Kuntalaisaloite.fi -palvelussa

Kuntalaisaloite-banneriJärvenpää on mukana oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa, joka tarjoaa alustan kuntalaisaloitteiden tekemiselle sekä suomeksi että ruotsiksi. Palvelu toimii kätevänä vaihtoehtona perinteiselle kirjallisena kaupungin kirjaamoon toimitettavalle aloitteelle. Kaikki Kuntalaisaloite.fi -palveluun tehdyt aloitteet esitarkastetaan ennen niiden julkaisemista. Palvelun käyttö on maksutonta sekä kunnille että kuntalaisille.

Nuorille oma valtakunnallinen Aloitekanava

Järvenpää on yksi valtakunnallisen nuorison oman Aloitekanava-verkkopalvelun käyttäjäkunnista. Palvelun avulla nuoret voivat muuttaa maailmaa – tai ainakin tehdä kotikunnastaan hiukan paremman paikan elää. Aloitekanavalla seulotaan nuorten ideoista kehityskelpoisimmat, ja muokataan niistä muiden käyttäjien kommentit huomioiden aloitteita. Palvelussa voi myös osoittaa tukensa aloitteille ja seurata ideoiden elinkaarta kirjoittamisesta konkreettisiin toimenpiteisiin saakka. Voidaksesi osallistua Aloitekanavan toimintaan sinun on rekisteröidyttävä palveluun kotikuntasi Aloitekanavalle.

Tee aloite eduskunnalle lain säätämiseksi

Lisätietoa aloitteiden tekemisestä ja muusta vaikuttamisesta