A

Elinkeinot

Kaupungin elinvoima on riippuvainen yrityksistä ja elinkeinotoiminnasta. Järvenpään kaupungissa on perinteisesti ollut vahva metalliteollisuus ja kulttuurisektori. Julkisilla ja yksityisillä palveluilla sekä vähittäiskaupalla on suuri rooli työllistäjinä, lisäksi Järvenpäässä on sijaintinsa johdosta hyvät edellytykset myös elintarviketeollisuudelle ja logistiikalle. Yleiskaavassa määritellään, missä näiden työpaikka- ja teollisuusalueiden olisi parasta sijaita.

Järvenpääläisistä työssäkäyvistä monen työpaikka sijaitsee pääkaupungissa tai Helsingin seudulla, minkä johdosta sujuva työmatkaliikenne on tärkeää. Tulevaisuudessa työpaikan sijainnin merkitys voi kuitenkin muuttua, työpiste saattaa sijaita useassa paikassa ja liikenteen solmukohdissa sijaitseville joustotoimitiloille on kysyntää. Työelämän muutoksilla on näin ollen vaikutusta myös maankäytön suunnitteluun.

 

Lisätietoja Järvenpään kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista


 

Teemabanneri_vaalea