A

Kulttuuriympäristö

Järvenpään kaupungissa on nuoresta iästään huolimatta vaalimisen arvoisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita. Osa näistä liittyy arvokkaaseen Tuusulanjärven kulttuuriympäristön kokonaisuuteen ja on kansallisesti merkittäviä.

On todennäköistä, että osa aikaisemmin arvokkaina pidetyistä kohteista on saattanut jo päästä huonoon kuntoon tai ne eivät muuten enää ole säilyttämisen arvoisia. Toisaalta viime vuosikymmeninä on rakennettu edustavia kohteita, joita ei ole vielä luokiteltu kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi.


Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmat ja kohteiden arvottaminen päivitetään nyt yleiskaavatyön yhteydessä vastaamaan nykyistä tilannetta. Vuorovaikutusta käydään erityisesti selvityksessä tarkasteltavien rakennusten kiinteistönomistajien kanssa.

 


 

Teemabanneri_vaalea