A

Kulttuuriympäristö

Järvenpään kaupungissa on nuoresta iästään huolimatta vaalimisen arvoisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita. Osa näistä liittyy arvokkaaseen Tuusulanjärven kulttuuriympäristön kokonaisuuteen ja on kansallisesti merkittäviä.

On todennäköistä, että osa aikaisemmin arvokkaina pidetyistä kohteista on saattanut jo päästä huonoon kuntoon tai ne eivät muuten enää ole säilyttämisen arvoisia. Toisaalta viime vuosikymmeninä on rakennettu edustavia kohteita, joita ei ole vielä luokiteltu kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi.


Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmat ja kohteiden arvottaminen päivitetään nyt yleiskaavatyön 2040 yhteydessä vastaamaan nykyistä tilannetta. Vuorovaikutusta käydään erityisesti selvityksessä tarkasteltavien rakennusten kiinteistönomistajien kanssa. Lue lisää ja tutustu kultuuriympäristön hoitosuunnitelmaan täällä.

Järvenpäässä suoritettiin huhti-toukokuussa 2017 koko kaupungin kattava historiallisen ajan arkeologinen inventointi. Sen yhteydessä todettiin yhteensä 10 entuudestaan tuntematonta kohdetta, ja kaupungin alueella on tällä hetkellä yhteensä 12 historiallisen ajan kohdetta. Kohteista seitsemää ehdotetaan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, kahta muiksi kulttuuriperintökohteiksi ja kolme on todettu mahdollisiksi muinaisjäännöksiksi. Tutustu inventointiraporttiin


 

Teemabanneri_vaalea