A

Liikenne ja liikkuminen

Järvenpään kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiassa on päämääränä kestävän liikkumisen, eli kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen, osuuksien kasvattaminen. Liikkumista tarkastellaan yleiskaavaprosessissa ensisijaisesti maankäytön suunnittelun mahdollisuuksien näkökulmasta. Samanaikaisesti käydään tärkeää keskustelua myös liikennepolitiikan välineistä ja liikennejärjestelmästä toimivana kokonaisuutena.

Yleiskaavatyön yhteydessä tehtävien liikenneselvitysten ensimmäisessä osassa on syksyn 2016 aikana pohdittu juuri näitä asioita.

Tästä voit katsoa koosteen Järvenpään liikkenteen nykytilaan vaikuttavista tekijöistä.

Tutustu myös mielenkiintoiseen Järvenpään liikennejärjestelmästä tehtyyn selvitykseen liittyvään mielipidekyselyn yhteenvetoon.

Kuten analyysistä ja mielipidekyselystäkin käy ilmi, sijoituu Järvenpää liikenteelliseltä sijainniltaan erinomaisesti sekä pää- että oikoradan varrelle ja Helsinki-Lahti moottoritien läheisyyteen. Järvenpään sisäinen liikenneverkko on kohtuullisen kattava, mutta uusi maankäyttö aiheuttaa väistämättä painetta olemassa olevalle verkolle. On mahdollista, että maankäytön muutokset edellyttävät myös uusien yhteyksien rakentamista tai muita liikenneverkollisia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja pohditaan liikenneselvityksten seuraavissa vaiheissa vuonna 2017.