A

Maankäyttö

Yleiskaavan 2040 valmistelussa huomioidaan Järvenpään naapurikuntien ja seudun tulevaisuudennäkymät. Yhdyskuntarakenteen yhteensovittamista tehdään erityisesti kaupungin rajojen läheisyydessä.


Esimerkiksi Ristikytö ja Purolan aseman seutu ovat alueita, joita tarkastellaan yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.

Teknisiä ja kaavataloudellisia tarkasteluja tehdään osana kokonaisuutta ja niiden rooli korostuu rakennemallivaiheessa.

 


 

Teemabanneri_vaalea