A

Palvelut

Kaupungin tarjoamien palveluiden suunnittelua ja sijoittumista pohditaan kaupungin palvelualojen kanssa yhteistyössä.


Koulujen ja päiväkotien sijainnit ovat tärkeä osa kaupunkilaisten arkea. Niin uusilla kuin täydentyvilläkin asuinalueilla palveluiden mitoituksen tulee olla ennakoivaa ja suunnitelmallista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestäytyessä kaupunki ei enää suoraan vastaa niistä. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST palvelee kuitenkin keskeisellä sijainnillaan tulevaisuuden järvenpääläisiä. Kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja tukevat myös monipuoliset liikuntapalvelut. Niitä tarkastellaan palvelunäkökulman lisäksi osana toimivaa viher- ja sinirakennetta.


Kaupungin tarjoamien palveluiden rinnalla on tärkeä muistaa, että myös yksityinen ja järjestösektori tulevat tulevaisuudessa tarjoamaan useita palveluita. Myös näille toimijoille on luotava edellytyksiä maankäytön suunnittelulla.


 

Teemabanneri_vaalea