A

Palvelut

Niin uusilla kuin täydentyvilläkin asuinalueilla palveluiden mitoituksen tulee olla ennakoivaa ja suunnitelmallista. Mm. koulujen ja päiväkotien sijainnit ovat tärkeä osa kaupunkilaisten arkea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestäytyessä kaupunki ei enää suoraan vastaa niistä. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST palvelee kuitenkin keskeisellä sijainnillaan tulevaisuuden järvenpääläisiä.

Kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja tukevat lisäksi monipuoliset liikuntapalvelut. Niitä tarkastellaan paitsi palvelunäkökulmasta, myös osana toimivaa viher- ja sinirakennetta.


Kaupungin tarjoamien palveluiden suunnittelua ja sijoittumista pohditaan kaupungin palvelualojen kanssa yhteistyössä. Tutustu Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan 2019-28

Tämän rinnalla on tärkeä muistaa, että myös yksityinen ja järjestösektori tulevat tulevaisuudessa tarjoamaan useita palveluita. Myös näille toimijoille on luotava edellytyksiä maankäytön suunnittelulla.

 


 

Teemabanneri_vaalea