A

Tehostettu lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on palvelu 0-17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea arjen kasvatuksellisiin haasteisiin.

Perhetyöhön hakeudutaan täyttämällä tilauslomake yhdessä perheen lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastensuojelun perhetyö on:

  • perhekohtaista
  • asiakkaan ääntä kuulevaa
  • suunnitelmallista
  • muutokseen tähtäävää työskentelyä

Intensiivinen tukijakso

Intensiivinen tukijakso on 11-17 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettu mahdollisuus saada tehostettua tukea silloin, kun uhkana on nuoren sijoittaminen.

Työskentelyn tarkoituksena on ehkäistä huostaanotto ja mahdollistaa nuoren asuminen kotona. Tukijakso voidaan aloittaa myös silloin, kun nuori on palaamassa sijoituksesta takaisin kotiin. Mikäli kotona asuminen ei ole mahdollista, työskentelyn tarkoituksena on päästä perheen kanssa yhteisymmärrykseen huostaanoton välttämättömyydestä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Työskentelyjakson kesto on 3kk, jonka jälkeen sitä voidaan suunnitellusti jatkaa enimmillään 2kk. Tapaamistiheys arvioidaan perhekohtaisesti. Palveluun ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.