A

Tekijänpuisto

Tekijänpuiston suunnittelualue opaskartalla

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Järvenpään pohjoisosassa, noin 3 km päässä linnuntietä keskustasta. Suunnittelualue on nummenkylän teollisuusalueella, Tuottajankadun pohjoispuolella oleva, puistoalue sekä ja Tekijänkatuun rajautuva Tekijänpuisto. Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet lisätä pienteollisuustontteja Tekijänpuistoon Nummenkylän alueelle, lähelle logistisesti tärkeää Vähänummentietä. Samalla osoitetaan kaavan korttelialueeseen 1109 liitettäväksi kaupungin vuokraama maa-alue. Tekijänpuiston kevyenliikenteen yhteystarve tutkitaan.

Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Elina Joutsen

Kaavatunnus: 110014, JARDno-2017-567

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan kuulutetaan vireille 21.6.2017

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ajantasakaava ote