A

Tervanokantie

Suunnittelualue sijaitsee osittain 1. eli Keskuksen ja osittain 22. eli Lepolan kaupunginosassa, Rantapuiston ja vanhan vedenpuhdistamon eteläpuolella. Välimatkaa Järvenpään keskustaan on noin kilometri. Alue sijaitsee kaupunkikuvan kannalta tärkeällä alueella, joka on valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä (Tuusulanjärven kulttuurimaisema) sekä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia korkealaatuista täydennysrakentamista Tervanokantien varteen ja osittain Tervanokan puistoalueelle, parantaa toiminnallisuutta Tervanokan puistoalueella ja tarkistaa alueen kaavamerkintöjä.

Yhteyshenkilö: Juho Mattila

Kaavatunnus: 010098 


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan tulleeksi 15.2.2019.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 19,7 Mt)


0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.6.2017 § 27. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa valituslupahakemus hylättiin.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Selostus liitteineen (pdf)


0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävillä 1.-30.3.2017 välisen ajan. Lausunnot ja mahdolliset muistutukset toimitettava 30.3.2017 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf); selostusosa ja liitteet (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

 

Kaavaehdotusta käsittelevä vuorovaikutustilaisuus järjestetään Seutulantalolla to 9.3.2017 klo 17–19. Kaavasuunnittelija on tavattavissa ala-aulassa klo 17 alkaen ennen 17.30 alkavaa kaavaesittelyä. Tervetuloa!

Powerpoint-esitys (pdf) 


0_VALMISTELUVAIHE 

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 13.4.-12.5.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

Ote ajantasakaavasta

 

Yleisötilaisuus Seutulantalolla to 28.4.2016 klo 17:30-19:00.

Yleisötilaisuuden diaesitys


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 12.8.2015.

Kuulutus

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste) ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

OAS tarkistettu 29.6.2016.

OAS

 

Taustaselvityksiä:

Järvenpään luontotyyppiselvitys, 2015

Alustava kuntoarvio, Yrjölän vaalea rakennus, 2015

Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi, 2014

Keskustan osayleiskaavaan 2030 liittyvä liikenneselvitys, 2013

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma, 2007