A

Tervanokantie

Suunnittelualue sijaitsee osittain 1. eli Keskuksen ja osittain 22. eli Lepolan kaupunginosassa, Rantapuiston ja vanhan vedenpuhdistamon eteläpuolella. Välimatkaa Järvenpään keskustaan on noin kilometri. Alue sijaitsee kaupunkikuvan kannalta tärkeällä alueella, joka on valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä (Tuusulanjärven kulttuurimaisema) sekä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia korkealaatuista täydennysrakentamista Tervanokantien varteen ja osittain Tervanokan puistoalueelle, parantaa toiminnallisuutta Tervanokan puistoalueella ja tarkistaa alueen kaavamerkintöjä.

Yhteyshenkilö: Juho Mattila

Kaavatunnus: 010098

 


0_VALMISTELUVAIHE 

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 13.4.-12.5.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

Ote ajantasakaavasta

 

Yleisötilaisuus Seutulantalolla to 28.4.2016 klo 17:30-19:00.

Yleisötilaisuuden diaesitys


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 12.8.2015.

Kuulutus

Kaavahankkeen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste) ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

OAS tarkistettu 29.6.2016.

OAS

 

Taustaselvityksiä:

Järvenpään luontotyyppiselvitys, 2015

Alustava kuntoarvio, Yrjölän vaalea rakennus, 2015

Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi, 2014

Keskustan osayleiskaavaan 2030 liittyvä liikenneselvitys, 2013

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma, 2007


Päivitetty viimeksi 17.1.2017.