A

Tervetuloa työssäoppimaan!

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden työssäoppimisjaksot

Tervetuloa Järvenpään kaupungille työssä oppimaan! Ammatillisessa koulutuksessa oleva opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson Järvenpään kaupungilla oman alansa työyksikössä. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisesti opiskelija solmii opiskelijakohtaisen koulutussopimuksen työnantajan kanssa.  Oppilaitokset hakevat työssäoppimispaikkoja kaupungilta alla olevan mukaisesti. Opiskelijat ei ole itse yhteydessä työpaikkaan, vaan työssäoppimispaikat varataan keskitetysti oppilaitosten vastuuopettajien toimesta.

  • Oppilaitokset ilmoittavat huhtikuussa Järvenpään kaupungille seuraavan lukuvuoden toiveet ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työssäoppimisjaksoista.
  • Oppilaitoksen yhteyshenkilö ilmoittaa Järvenpään kaupungin avainalueittain nimetyille yhdyshenkilöille arvion opiskelijamäärästä, mikä tutkinto ja tutkinnon osa kyseessä, työssäoppimisen jaksojen ajankohdat ja kestot sekä mahdolliset toiveet yksiköistä.
  • Järvenpään kaupunki ilmoittaa toukokuussa oppilaitoksille työssäoppimisjaksoihin otettavat opiskelijamäärät.
  • Paikat ja määrät varmistetaan syyslukukauden osalta syyskuussa sekä kevätlukukauden osalta marraskuussa.
  • Kun kaupunki ja oppilaitos ovat sopineet työssäoppimisjaksojen aikataulut ja määrät, oppilaitos jakaa työssäoppimispaikat opiskelijoilleen.
  • Opiskelija käy ennen työssäoppimisjaksoa tutustumassa työpaikkaan ja ohjaajaan. Opiskelija tuo tapaamiseen koulutussopimuksen (kahtena kappaleena), jonka esimies allekirjoittaa työnantajan edustajana. Koulutussopimuksen toinen kappale toimitetaan oppilaitokseen.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännön harjoittelu

Ammattikorkeakoulujen osalta käytännön harjoittelujaksot varataan sähköisesti Jobiili-järjestelmän kautta.