A

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on kuntien perustehtävää ja sen toimilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Sosiaali- ja Terveysministeriön Terveyden edistämisen laatusuosituksessa (STM 2006:19) kuvataan hyvät käytänteet seuraaville kunnissa tuotettaville toiminnoille:

  • terveellinen ravitsemus
  • terveyttä edistävä liikunta
  • päihteiden käytön ehkäisy
  • tapaturmien ehkäisy
  • suun terveydestä huolehtiminen
  • tartuntatautien ehkäisy
  • seksuaaliterveyden edistäminen

Järvenpään kaupunki tuottaa palveluita moniammatillisesti ja yhteistyössä ovat mukana yhdistykset ja järjestöt.

 

Omahoidon tueksi

Liikunta

Liikunta on lääkettä, ehkäisten sairauksia ja tukemalla niiden hoidossa.
Liikunta tuo hyvän mielen ja laatua elämään.

Onnellisuus

Onnellisuus vaikuttaa fyysiseen terveyteen.
Kyky käsitellä stressaavia elämäntilanteita on usein parempi ja onnelliset ihmiset jopa elävät pidempään.

Painonhallinta

Pienelläkin painonpudotuksella on merkitys hyvinvoinnille.
Ylipainoiselle suositellaan hidasta painonpudotusta elintapamuutoksen avulla. 

Päihteet

Päihteiden ja riippuvuuksien käytön lopettaminen voi olla hankalaa,
mutta aina kannattavaa.

Ravitsemus

Terveyttä edistävään ruokavalioon kuuluvat
monipuolinen ravitsemus, säännöllinen ateriarytmi ja kohtuulliset annoskoot.

Suun terveys

Suun terveydellä on tärkeä merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa.
Ennaltaehkäisy on parasta hammashoitoa.

Uni ja lepo

Riittävä uni ja rauhallinen nukkumisympäristö vaikuttavat kokonaisvaltiaseen hyvinvointiin.
Hyvä uni ehkäisee sairauksien syntyä.