A

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Henkilötietolain mukaisesti (HetiL 22.4.1999/523) henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröityjä henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä, tietojen luovutuksen periaatteista ja tietojen säilytyksestä.

Aikuisten sosiaalipalvelut

Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut

Opetus ja varhaiskasvatus

Terveyspalvelut

Muut