A

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain mukaisesti (HetiL 22.4.1999/523) henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan asiakkaita/potilaita henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista.