A

Tiivistettävät omakotialueet

Mikonkorvessa, Satukalliossa, Saunakalliossa, Pöytäalhossa, Teriojalla ja Jampassa on omakotialueita, joiden rakentamistehokkuus on alle e = 0,25. Näiden alueiden asemakaavoja tullaan muuttamaan lähivuosina. Rakennusoikeuden nostaminen edellyttää puite- ja maankäyttösopimuksia kiinteistönomistajan ja kaupungin kesken.

Jokaisen osa-alueen kaavatyön aikataulusta, vaiheista ja periaatteista tiedotetaan ennen aloittamista kiinteistönomistajille, jotka voivat samalla ilmoittaa halukkuutensa kaavamuutokseen. Suunnitteluvaiheessa varataan aikaa tonttikohtaisten ratkaisujen tutkimiseen ja vuorovaikutukseen osallisten kanssa.

Tiivistäminen voi tapahtua esimerkiksi näin:

  • alueilta löydetään uusia rakennuspaikkoja, jotka voidaan lohkoa tonteiksi
  • nykyistä rakennusta laajennetaan tai tehdään erillinen piharakennus (lisähuone, työtila, sivuasunto)
  • uusi talousrakennus (autotalli, varasto, pihasauna)

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 13.11.2014 § 78 vanhojen omakotialueiden rakennusoikeuden nostamisen periaatteista:

  • asemakaavanmuutokset käynnistetään vaiheittain vuodesta 2015 lähtien
  • muutos tehdään niillä kiinteistöillä, joiden omistajat haluavat kaavamuutosta
  • talousrakennusten rakentamismahdollisuudet tutkitaan koko tarkastelualueella
  • kaupunki perii kaavoituskorvauksena 50 % kiinteistönomistajan saamasta hyödystä

Asemakaavatyöt aikataulutetaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kaavoitussuunnitelmassa. Vireilläolevista ja lähiaikoina vireilletulevista kaava-asioista tiedotetaan joka vuosi julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.


Tarkasteltavat alueet

Mikonkorpi

Tiivistettävien omakotialueiden ensimmäinen kaavamuutostyö sijoittui Mikonkorpeen. Mikonkorven asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.3.2016.

Satukallio

Tiivistettävien omakotialueiden toinen projekti, Satukallion asemakaavan muutos, on tullut voimaan 12.4.2017.

 

Saunakallio

Pöytäalho

Terioja

Jampan korttelit