A

Tiivistettävät omakotialueet

Mikonkorvessa, Satukalliossa, Saunakalliossa, Pöytäalhossa, Teriojalla ja Jampassa on omakotialueita, joiden rakentamistehokkuus on alle e = 0,25. Näiden alueiden asemakaavoja tullaan muuttamaan lähivuosina. Rakennusoikeuden nostaminen edellyttää puite- ja maankäyttösopimuksia kiinteistönomistajan ja kaupungin kesken.

Jokaisen osa-alueen kaavatyön aikataulusta, vaiheista ja periaatteista tiedotetaan ennen aloittamista kiinteistönomistajille, jotka voivat samalla ilmoittaa halukkuutensa kaavamuutokseen. Suunnitteluvaiheessa varataan aikaa tonttikohtaisten ratkaisujen tutkimiseen ja vuorovaikutukseen osallisten kanssa.

Tiivistäminen voi tapahtua esimerkiksi näin:

  • alueilta löydetään uusia rakennuspaikkoja, jotka voidaan lohkoa tonteiksi
  • nykyistä rakennusta laajennetaan tai tehdään erillinen piharakennus (lisähuone, työtila, sivuasunto)
  • uusi talousrakennus (autotalli, varasto, pihasauna)

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 13.11.2014 § 78 vanhojen omakotialueiden rakennusoikeuden nostamisen periaatteista:

  • asemakaavanmuutokset käynnistetään vaiheittain vuodesta 2015 lähtien
  • muutos tehdään niillä kiinteistöillä, joiden omistajat haluavat kaavamuutosta
  • talousrakennusten rakentamismahdollisuudet tutkitaan koko tarkastelualueella
  • kaupunki perii kaavoituskorvauksena 50 % kiinteistönomistajan saamasta hyödystä

Satukallio

Tiivistettävien omakotialueiden toinen projekti on alkanut Satukallion alueella. Asemakaavan muutos on tullut vireille 21.10.2015. Työn etenemistä voi seurata asemakaavat-sivuilla.

 


Mikonkorpi

Tiivistettävien omakotialueiden ensimmäinen kaavamuutostyö on tehty Mikonkorven alueella. Kaavamuutos on tullut voimaan 13.3.2016.

 


 

Tarkasteltavat alueet

Mikonkorpi
Satukallio
Saunakallio
Pöytäalho
Terioja
Jampan korttelit

Asemakaavatyöt aikataulutetaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kaavoitussuunnitelmassa. Vireilläolevista ja lähiaikoina vireilletulevista kaava-asioista tiedotetaan joka vuosi julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.