A

Rakennusvalvonnan viranomaiselta tilattavat liiteasiakirjat

Tarvittavat hankekohtaiset liitteet tilataan Järvenpään palvelupisteeltä - Ennen hakemuksen jättämistä osoitteesta tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi 

Järvenpään rakennusvalvonta toimittaa suunnittelun tueksi kattavampaa aineistoa. Omakotitaloihin ja suurempiin kohteisiin toimitetaan jatkossa sähköinen suunnitteluaineistopaketti alkuperäisformaatissaan. Aineistopaketti sisältää mm. kantakartan, johtokartan, rakennussuunnitelmat ja pohjatutkimukset.

Suunnitteluaineisto tilataan ennen hakemuksen jättämistä, mielellään neuvontapyynnön kautta Lupapisteessä. Aineisto tulee huomioida suunnittelussa myös jälkikäteen toimitettuna.  

Aineisto liitetään Lupapisteeseen zip-pakettina. Toimitusaika 3-5 päivää riippuen tilauksen vastaanottamisesta. Asiakirjat ovat voimassa 3 kk. Liiteaineistosta laskutetaan erikseen.

Lisätietoja teknisestä palvelupisteestä (09-2719 2880) sekä neuvontapyynnöllä myös Lupapisteessä.