A

Toimeentulotuki -tilapäistä tukea taloudellisiin vaikeuksiin

Perustoimeentulotuki on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Kelan hoidettavaksi. Kunta voi myöntää edelleen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. 

Toimeentulotuki turvaa toimeentulon, jos henkilö tai perhe ei voi saada toimeentuloa millään muulla tavalla, kuten ansiotyöllä, yrittäjätoiminnalla, muista tuloista ja varoista tai muusta sosiaaliturvasta. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään mahdollisuudet saada toimeentulo muulla tavoin. 

Toimeentulotuen määrä lasketaan vähentämällä tuloista hyväksyttävät menot. Huomioon otettavat tulot ja menot perustuvat lakiin. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Tarveharkintaista täydentävää toimeentulotukea myönnetään tietyin edellytyksin kunkin asiakkaan erityistilanne huomioiden. Lisäksi joissakin tilanteissa voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Jos henkilö on toimeentulotuen tarpeessa ensisijaisen etuuden kuten eläkkeen, työttömyyspäivärahan, sairauspäivärahan, asumistuen, opintoetuuden tai muun vastaavan viivästymisen vuoksi, voidaan toimeentulotukea myöntää tulevaa etuutta vastaan. Ensisijaiset etuudet on hyvä olla haettuna ennen kuin toimeentulotukea anotaan. Toimeentulotuki voidaan periä takaisin, jos tukea on myönnetty esimerkiksi odotettavissa olevaa etuutta vastaan. 

Lisätietoja perustoimeentulotuen hakemisesta saat Kelan nettisivuilta, palvelunumerosta 020 692 207 tai Kelan palvelupisteestä Sibeliuksenkatu 13, Järvenpää. Täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta lisätietoja saat aikuissosiaalityön yksiköstä omalta työntekijältäsi.

Jos olet saanut vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa. Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Lomakkeet