A

Työyksiköt, joissa resinalaiset keikkailevat

Järvenpään kaupunki, www.jarvenpaa.fi 

Lasten- ja nuorten palvelualueen tehtävänä on järjestää lain edellyttämät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä kasvua ja vanhemmuutta tukevat palvelut. Näiden lisäksi järjestetään nuorisotyön palveluja sekä lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä edistäviä, tukevia ja korjaavia palveluja.

Auerkulman perhetukikeskus, vastaanottoyksikkö ja lastenkoti
Päiväkodit
Perusopetus
Nuorten työpajat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen perustehtävänä on tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito mahdollistetaan kustannustehokkaasti sekä järjestää ikääntyneille ja toimintarajoitteisille kuntalaisille palveluita, joiden avulla edistetään ja ylläpidetään toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Avosairaanhoito
Akuutti
Akuuttiosasto
Kotisairaala

Kotihoito
Pitkäaikaishoito: Pihlavisto-, Lehmusto-, Tammisto- ja Vaahterakoti.

Resina tarjoaa myös henkilökohtaisten avustajien välitystä (vammaispalvelutiimi).

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, www.kum.fi

Musiikkiopisto on kunnallinen Järvenpään ja Tuusulan ylläpitämä valtionosuusrahoitusta saava musiikkilaitos. Opisto on opetushallituksen alainen. Valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden mukaan opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti lapsille ja nuorille.