A

Lasten toimintaterapia

 

Toimintaterapian lähtökohtana on tukea ja vahvistaa lapsen toimintakykyä ja edistää kehitystä niin, että lapsi pystyy mahdollisimman täysipainoisesti osallistumaan arkipäivän tilanteisiin. Järvenpäässä toimintaterapeutin asiakkaiksi ohjautuu ensisijaisesti neuvolaikäisiä lapsia perheineen terveydenhoitajan tai neuvolalääkärin lähetteellä.

Toimintaterapeutti arvioi lapsen hieno- ja karkeamotorisia taitoja, näönvaraisia hahmottamistaitoja, aistitiedon jäsentymistä, keskittymistä sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja. Hän etsii lapsen vahvuusalueita ja yhdessä lapsen vanhempien ja päivähoidon kanssa etsii lapsen taitoja harjaannuttavia ja arkea helpottavia toimintatapoja.

Tarvittaessa järjestetään toimintaterapiaa omana tai ostopalveluna. Toimintaterapeutit ohjaavat tarvittaessa lapsen Järvenpään perhekouluun, joka on tarkoitettu rientäville lapsille, heidän perheilleen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Toimintaterapeutti Ulla Kokkonen, Jampan neuvola-alue, p. 040-315 3389  puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

Toimintaterapeutti Kati Arasalmi, Jampan neuvola-alue, p. 040-315 3292 puhelinaika torstai klo 12-13

Toimintaterapeutti Terhi Virtanen, keskustan neuvola-alue, p. 040-315 2934 puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

 

Lasten fysioterapia

 

Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia kuuluu Pienten lasten palveluiden yksikköön yhdessä muun perhepalvelut-tiimin, neuvolan (lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvola) sekä perhekeskus Maahisen kanssa.

 

Hallinto

Perhesosiaalityön johtaja Minna Kairesalo 040-315 2343

Esimies, palvelupäällikkö Juha Särkkä 040-315 2130