A

Lasten toimintaterapia

 

Toimintaterapian lähtökohtana on tukea ja vahvistaa lapsen toimintakykyä ja edistää kehitystä niin, että lapsi pystyy mahdollisimman täysipainoisesti osallistumaan arkipäivän tilanteisiin. Järvenpäässä toimintaterapeutin asiakkaiksi ohjautuu ensisijaisesti neuvolaikäisiä lapsia perheineen terveydenhoitajan tai neuvolalääkärin lähetteellä.

Toimintaterapeutti arvioi lapsen hieno- ja karkeamotorisia taitoja, näönvaraisia hahmottamistaitoja, aistitiedon jäsentymistä, keskittymistä sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja. Hän etsii lapsen vahvuusalueita ja yhdessä lapsen vanhempien ja päivähoidon kanssa etsii lapsen taitoja harjaannuttavia ja arkea helpottavia toimintatapoja.

Tarvittaessa järjestetään toimintaterapiaa omana tai ostopalveluna. Toimintaterapeutit ohjaavat tarvittaessa lapsen Järvenpään perhekouluun, joka on tarkoitettu rientäville lapsille, heidän perheilleen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Toimintaterapeutti Ulla Kokkonen, p. 040-315 3389  puhelinaika tiistai klo 12-13

Toimintaterapeutti Anna-Leena Vuori, p. 040-315 3292 puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

Toimintaterapeutti Terhi Virtanen, p. 040-315 2934 puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

HUOM! TOIMINTATERAPIA MUUTTANUT PERHEKESKUS MAAHISEEN VÄISTÖTILOIHIN, os. Naavatie 1.

Lasten fysioterapia