A

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa itsenäistä kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti on lainhuutokelpoinen, kiinnityskelpoinen, rakentamiskelpoinen, jos se on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen.

Tontti muodostetaan tontin lohkomisella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity, asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Tontin lohkominen tehdään pääsääntöisesti maanomistajan hakemuksesta. Tontin lohkomisen edellytyksenä on, että hakijalla on tontin kaikkiin muodostajakiinteistöihin lainhuuto. Lohkomista haetaan lomakkeella, jonka kaikki omistajat allekirjoittavat. Mikäli omistajana on perikunta tms. tarvitaan hakemuksen liitteeksi jäljennös perukirjasta tai jos omistus on yhtiöllä tarvitaan hakemuksen liitteeksi jäljennös mm. kaupparekisteriotteesta.

Tontin lohkominen käynnistyy myös Etelä-Suomen maanmittaustoimiston toimitettua maankäyttö- ja karttapalveluun tiedon määräalalle myönnetystä lainhuudosta. Mikäli myyty määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen suunnitellun tontin aluetta, lohkomista ei voida laittaa vireille ennen kuin maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai tonttijaon muutosta.

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija. Maksu on kaupunginhallituksen hyväksymän voimassaolevan taksan mukainen.

Tontin lohkominen kestää hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2 – 3 kk lainmukaisine valitusaikoineen. Tällöin ei ole otettu huomioon mahdolliseen tonttijakoon kuluvaa aikaa. Mikäli samanaikaisesti on haettu sekä tonttijakoa että lohkomista, niiden yhteenlaskettu kestoaika on keskimäärin 4 – 6 kk.

Lisäksi kannattaa huomioida, että keväällä toimitusajat ovat pidempiä. Kiinteistönmuodostusprosessi kannattaa käynnistää jo syksyllä, mikäli rakennuslupaa on tarkoitus hakea keväällä.

Lisätietoja numeroista:

Seutulantalon palvelupiste: (09) 2719 2880

Toimitusinsinööri: Ville Vistbacka, puh. 040 315 2446

Toimitusinsinööri: Tarja Kariniemi, puh. 040 315 2445

Kiinteistöinsinööri: Juhana Hiironen, puh. 040 315 2447