A

Tontin lohkominen

Lohkomisen aikajana

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa itsenäistä kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti on lainhuutokelpoinen, kiinnityskelpoinen, rakentamiskelpoinen, jos se on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen.

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Tontin lohkominen tehdään pääsääntöisesti maanomistajan hakemuksesta. Tontin lohkomisen edellytyksenä on, että hakijalla on tontin kaikkiin muodostajakiinteistöihin lainhuuto.

Tontin lohkominen käynnistyy myös Maanmittauslaitoksen toimitettua maankäyttö- ja karttapalveluun tiedon määräalalle myönnetystä lainhuudosta. Mikäli myyty määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen suunnitellun tontin aluetta, lohkomista ei voida laittaa vireille ennen kuin maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai tonttijaon muutosta.

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija. Maksu on kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassaolevan taksan mukainen.

Tontin lohkominen kestää hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2 – 4 kk lainmukaisine valitusaikoineen. Tällöin ei ole otettu huomioon mahdolliseen tonttijakoon kuluvaa aikaa. Mikäli samanaikaisesti on haettu sekä tonttijakoa että lohkomista, niiden yhteenlaskettu kestoaika on keskimäärin 4 – 6 kk.

Lisäksi kannattaa huomioida, että keväällä toimitusajat ovat pidempiä. Kiinteistönmuodostusprosessi kannattaa käynnistää jo syksyllä, mikäli rakennuslupaa on tarkoitus hakea keväällä.

Lisätietoja numeroista:

Toimitusinsinööri: Ville Vistbacka, puh. 040 315 2446

sähköposti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Toimitusinsinöörin loma-aikana, ota yhteyttä Seutulantalon palvelupisteeseen

Tontin lohkojan muistilista!

  • Hakijalla lainhuuto tontin muodostajakiinteistöön / -kiinteistöihin
  • Kohde sijaitsee asemakaava-alueella
  • Tonttijako voimassa
  • Jos useita muodostajakiinteistöjä, kiinnitykset yhteneväiset tai vain yhteen kohdistuu kiinnityksiä!
  • Mahdolliset liitteet mukaan skannattuna

Näin haet tontin lohkomistoimitusta!

Hakemukset toimitetaan sähköisesti pdf-muodossa.

Hakemuksen voi myös toimittaa/lähettää Seutulantalon palvelupisteeseen, jossa hakemus skannataan järjestelmään.

HUOM! Asemakaava-alueen ulkopuolella lohkomiset hoitaa Maanmittauslaitos

 

päivitetty 5.10.2018