A
  • Yölaukkakadun tontit

  • Kaviopolkkakadun tontit

  • Yölaukkakatu ennen rakentamista 21.6.2016

  • Ratsukadulta Kaviopolkkakadun suuntaan 21.6.2016

  • Kaviopolkkakatu, tontti 25-2551-8

Kähösenmäen tonttitarjouskilpailu päättynyt

Korkeimman tarjouksen tehneille on ilmoitettu ja varausmaksu lähetetty. Myyntipäätös, lähetetään kaikille tarjouksen tehneille.

Kähösenmäki sijaitsee noin kaksi kilometriä Järvenpään keskustasta lounaaseen, Kaakkolan kaupunginosassa. Alue on pääsääntöisesti 80-luvulla rakennettua pientaloaluetta. Myynnissä olevat tontit sijaitsevat Ratsukadulta lähtevien Kaviopolkkakadun ja Yölaukkakadun varrella.

Lähimpään alakouluun on n. 1,5 km, yläkouluun n. 2,5 km ja lähimpään päiväkotiin on 1,5 km. Lähimpään kauppaan on n. 1 km ja keskustan palveluihin on n. 2 km. Linja-auto- ja rautatieasemalle on n. 2 km.

Tontit ovat heti rakennettavissa. Asunnon saa rakentaa yhteen tai kahteen kerrokseen, kahdessa tontissa toinen kerros saa olla enintään 2/3 alakerran pinta-alasta. Suurimmalla tontilla on vanha purkukuntoinen talousrakennus. Rakennuksen purku kustannuksineen jää ostajalle. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Rakennusoikeutta tonteilla on 200 k-m2. Vähimmäishinta tonteilla on 340 €/k-m2, jolloin tonttien minimihinta on 68 000 . Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1036 €/tontti.

Tontit ovat merkitty maastoon ja niitä voi käydä katsomassa.  

Katso Kähösenmäen sijainti kartalla (linkki uuteen ikkunaan)

 

Maaperätietoja

 

AO-tontit 

Lisää Kähösenmäen alueen asemakaavasta 

  • 186-25-2551-8, Kaviopolkkakatu 1, 873 m2 (linkki Järvenpään karttasovellukseen)
  • 186-25-2551-11, Kaviopolkkakatu 7, 1015 m2 (linkki Järvenpään karttasovellukseen)

Lisää Kähösenmäen jatkon asemakaavasta (tontit 25-2551-8,11)

Tonttitarjouslomake

Rakentamiseen liittyviä kustannuksia (pdf)

   

Kymmenen vuoden sisällä ostettu tai vuokrattu tontti kaupungilta, estää saamisen tontin tässä haussa. Tarjouksen voi jättää, mutta etusija niillä jotka täyttävät tämän ehdon riippumatta tarjotusta summasta. Muuten tontit ovat kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Tontin saaja nimetään lähtien siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Kaikista tonteista voi jättää tarjouksen.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös tarjoushintoineen kun myyntipäätös on tehty.

Ilmoitus tontin saannista annetaan viikon 10 aikana. Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € viikon kuluessa siitä kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

 

  

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi. 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; kaavasuunnittelija Elina Joutsen p. 040 315 2630

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi