A

Tarjouskilpailu päättynyt

Tarjouskilpailu aikavälillä 5.2.2018-5.3.2018

Tontti 186-7-762-5 sijaitsee n. 1,5 kilometrin päässä Järvenpään rautatieasemalta. Lähimpään ala- ja yläkouluun on matkaa n. 400 m. Lähin päivittäistavarakauppa on 800 m päässä.

Tontin osoite on Välskärinkatu 27 ja se sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen korttelialueella (AK-51), tontin pinta-ala on 4553 m2 ja rakennusoikeus on 3400 k-m2. Kerrostalon korkein kerrosluku on VI.

Tontille saa rakentaa asuinkerrostaloja sekä rakennusoikeuden puitteissa toimisto- työ- ja julkisten lähipalveluiden sekä asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja.

Hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 280 € / k-m2. Kauppahinnan lisäksi peritään tontin lohkomiskustannukset 1163 €.

Valinta tehdään laadun ja rakennusoikeuden hinnan perusteella siten, että hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %. Paras tarjous saa suurimmat pisteet.

Valintakriteerit jakaantuvat seuraaviin tekijöihin:

Kriteeri, paino-%, arviointi

1. Hinta, 70 %, suurin hinta saa täydet pisteet ja muut saavat suurimpaan hintaan verratut hintasuhteensa mukaiset pisteet

2.1 Yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja, 5 %, arvioidaan kokonaisarviona

2.2 Perheasuntojen (vähintään 3h + k) määrä vähintään 30 %, 10 %

  • asunnoista vähintään 30 % perheasuntoja → puolet pisteistä
  • asunnoista vähintään 40 % perheasuntoja → täydet pisteet

2.3 Sijoittajien osuus omistajista enintään 1/3, 15 %

  • sijoittajia enintään 1/3 → puolet pisteistä
  • sijoittajia enintään 1/4 → täydet pisteet

Tarjouksen jättäjän tulee rakennusoikeuden hinnan lisäksi esittää em. valintakriteerien arvioimista varten sitova tieto ko. kohtiin.

Valituksi tuleva tarjouksen jättäjä sitoutuu yhtenäisen rakennustapaan Pohjoisväylän suuntaan. Yhtenäinen rakennustapa varmistetaan yhteissuunnittelulla viereisen tontinomistajan Järvenpään Mestariasuntojen kanssa.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

 

Tontin vähimmäismyyntihinta on 952 000 €                                            

Tontti 186-7-762-5, Välskärinkatu 27

Rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf) 

Rakennettavuuskartta (pdf)

Pohjatutkimuskartta (pdf)

Leikkaus C-C (pdf)

Leikkaus D-D (pdf)

Maanäytetulokset (pdf)

 

Tontin sijainti kartalla (linkki uuteen ikkunaan) 

Lisää Välskärinkadun kaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

Välskärinkadun_katusuunnitelmaehdotus_ei vielä hyväksytty (pdf)

Suunnittelua varten voi tilata kaavanpohjakartan dwg-muodossa Seija Marjamäeltä (etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Vapaamuotoiset tonttitarjoukset, yhteystietoineen toimitetaan suljetussa kirjekuoressa Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) viimeistään maanantaina 5.3.2017 kello 15.00. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi ja merkintä "Tonttitarjous AK-tontti".

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää.

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi. 

 

Yhteystietoja:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaupungingeodeetti; Ari Piirainen p. 040 315 2447

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017                                    

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi