A
  • Ote asemakaavasta

  • Soikkokuja

  • Soikkokuja 5

  • Soikkokuja 6

Tonttitarjouskilpailu päättynyt

Korkeimmin tarjoinneille on ilmoitettu tontin saannista. Kaikille tarjouksen tehneille lähetetään tontinmyyntipäätös tarjoushintoineen kun myyntipäätös on tehty. 

 

Saunakallion kaupunginosan Saunaniityn asuinalue sijaitsee n. 700 m päässä Saunakallion rautatieseisakkeelta. Lähimpään alakouluun on matkaa n. 1,2 km, yläkouluun on matkaa n. 1,8 km. Lähin kauppa on 700 m päässä.

Tontit 186-3-354-1 ja 186-3-354-6 sijaitsevat Soikkokujan päässä asemakaavan mukaisella omakotitalojen korttelialueella (AO-35), tonteille saa rakentaa yksiasuntoisia pientaloja. Yhteen kerrostasoon saa rakentaa enintään 70% asemakaavassa osoitetusta asuinrakennusoikeudesta.

Tontin 186-3-354-1 ja sekä tontin 186-3-354-6 hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 320 € / k-m2 sidottuna vuoden 2011 elinkustannusindeksin keski-indeksin pistelukuun.

Tontin lohkomiskulut 895 € lisätään tontin lopulliseen kauppasummaan.

Saunaniityn alueelle on tehty rakentamistapaohjeet joita on noudatettava ja joihin kannattaa tutustua ennen tonttitarjouksen tekemistä.

Tontit ovat heti rakennettavissa ja ne on merkattu maastoon. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle osapuolelle.

 

Tontin 186-3-354-1 vähimmäishinta on 64 109 € 

Tontin 186-3-354-6 vähimmäishinta on 57 664 € 

 

Tonttitarjouslomake (pdf) 

Saunaniityn asemakaavaselostus (pdf)

Ristikadun rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf)

Rakentamiseen liittyviä kustannuksia (pdf)

   

Tontit ovat kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Tässä haussa on etusijalla ne jotka eivät ole saaneet kymmenen vuoden sisällä tonttia kaupungilta. Molemmista tonteista voi jättää tarjouksen hakemuslomakkeella.

Tontin saaja nimetään lähtien siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Molemmista tonteista voi jättää tarjouksen.  Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Ilmoitus tontin saannista annetaan viikon 37 aikana. Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € viikon kuluessa siitä kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan. Tonttikaupat tehdään vuoden 2017 aikana.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös tarjoushintoineen kun myyntipäätös on tehty.

Tonttitarjoukset, yhteystietoineen on oltava suljetussa kirjekuoressa Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään perjantaina 8.9.2017 kello 12.00. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi ja merkintä "Tonttitarjous OK-tontti".

  

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi. 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; kaavoitusjohtaja Sampo Perttula p. 040 315 2005

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi