A
  • Tontin 1-119-13 pihakuja

  • Kuva tontin itäreunasta

Tonttitarjouskilpailu päättynyt

Tarjouskilpailu aikavälillä 5.2.2018-5.3.2018

Tontti sijaitsee erinomaisella paikalla Järvenpään keskustassa, asemakaavan mukaisella asuin- ja palvelurakentamisen korttelialueella (APY-2). Rakentaa voi joko yhteen tai/ja useampaan käyttötarkoitukseen siten, että vaatimukset hyvästä ja turvallisesta asuin- ja toimintaympäristöstä säilyvät.

Tontin pinta-ala on 1196 m2 ja rakennusoikeutta on 250 k-m2. Rakentaa saa yhteen tai kahteen kerrokseen.

Tontilla on vanha varastorakennus mikä jää ostajan purettavaksi.

Tontti on heti rakennettavissa ja se on ensiviikolla merkattuna maastossa. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle osapuolelle.

Hinnoittelussa käytetään vähittäismyyntihintana 360 € / k-m2. Kauppahinnan lisäksi peritään tontin lohkomiskustannukset 1036 €.

Tontin vähimmäishinta on 90 000 €.

 

Tontti 186-1-119-13, Mannilantie 25a

 

Tontin sijainti kartalla (linkki uuteen ikkunaan)

 

Tontti on kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Tontista voi jättää tarjouksen tonttitarjouslomakkeella. korkeimman tarjouksen tehnyt voittaa tarjouskilpailun. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Korkeimman tarjouksen tehneelle ilmoitetaan tontin saannista viikon 10 aikana. Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € kahden viikon kuluessa siitä kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan. Tonttikauppa tehdään toukokuun loppuun mennessä.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös tiedoksi. Myyntipäätös tehdään sen jälkeen kun tontin varausmaksu on maksettu.

Tonttitarjoukset, yhteystietoineen toimitetaan suljetussa kirjekuoressa Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään maanantaina 5.3.2018 kello 15.00. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi ja merkintä "Tonttitarjous".

 

Yhteystietoja:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaupungingeodeetti; Ari Piirainen p. 040 315 2447

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi