A

Kaksi ARK-tonttia Lepola III

Tarjouskilpailu päättynyt

Lepola III:sen myytävät kaksi pienkerrostalo- tai rivitalotonttia sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävän Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemassa, Sibeliuksen Ainolan lähettyvillä. Tontit sijaitsevat asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10). Keskustaan on matkaa n. 1,5 km, lähimpään ylä- ja alakouluun on n. 900 m sekä lähin päivittäistavarakauppa on n. 1,4 km päässä. Ainolan junaseisake on n. 800 m päässä sekä Järvenpään rautatieasema n. 1,8 km

Hinnoittelussa käytetään vähittäismyyntihintana 320 €/k-m2. Kauppahinnan lisäksi peritään tontin lohkomiskustannukset 1423 €.

Ostotarjoukset arvioidaan siten, että tarjoushinnan painoarvo on 50% ja laatukriteereiden painoarvo 50%. Laatukriteereitä ei pisteytetä erikseen vaan laatu arvioidaan kokonaisuutena.

Laatukriteerit:

Tontin käytöstä tulee tehdä viitesuunnitelma, joissa esitetään korttelikokonaisuuksien muodostuminen ja alustavat pohjaratkaisut ja julkisivupiirrokset havainnetasoisesti. Kokonaissuunnittelun laadussa arvioidaan yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuita asuntojen pohjapiirrosten muuntojoustavuutta, kekseliäisyyttä ja massoittelun ja julkisivun soveltuvuutta arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Havainneperspektiivikuva vähintään yhdestä suunnasta vaaditaan arviointiin.

Asuntojakaumaa tarkastellaan riittävällä perheasuntojen määrällä kokonaistuotannosta (30%), kaksikerroksia perheasuntoja on oltava 50% kaikista perheasunnoista.

Alueelle on laadittu kaavan yhteydessä rakentamistapaohjeet, joiden noudattaminen on osa laatukriteeristöä. Lisäksi laadullisessa arvioinnissa kortteleille on tarkennetut tavoitteet:

  • kortteli 2232 (ARK-10, II-IIu2/3, 2900 + t200 k-m2)
    • townhouse-rakentamisen kaltaisia asuinrakennuksia
  • kortteli 2227 (ARK-10, II, 2800 + t200 k-m2)
    • puutarhamainen asumisen hallittu kokonaisuus

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tonttikaupat tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä.


 

Tontti 186-22-2232-1, Rehtorinkatu 4

Tontin vähimmäishinta 928 000 €

 

Tontti 186-22-2227-1, Lehtorinkatu 1

Tontin vähimmäishinta 896 000 €

 

Lepola III jatko alueen rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf)

Lepola III jatkoa Tutkimuskartta (pdf)

Tonttikorkokartta (pdf)

Maanäytteiden tutkimustulokset (pdf)

Lisää Lepola III asemakaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

 

Vapaamuotoiset tonttitarjoukset, yhteystietoineen toimitetaan suljetussa kirjekuoressa Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) viimeistään perjantaina 17.8.2018 kello 13.00. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi ja merkintä "Tonttitarjous Lepola III". 

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää. 

 

Lisätietoa laatukriteereistä; Sampo Perttula p. 040 315 2005, Maria Suutari-Jääskö p. 040 315 2455, Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Suunnittelua varten voi tilata kaavan pohjakartan dwg-muodossa Seija Marjamäeltä (etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi)

Yhteystietoja:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi