A

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Järvenpään varhaiskasvatuksessa seurataan säännöllisesti lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä varhaiskasvatusryhmien hyvinvointia yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Kasvattajat havainnoivat ja arvioivat lasten kehitystä ja oppimista sekä tuen tarpeita. Lastentarhanopettaja vastaa tarvittavan varhaisen tuen käynnistämisestä ja toteutuksesta yhteistyössä huoltajien ja muiden kasvattajien, erityisopettajan ja esimiehen kanssa.

Perhepäivähoidossa lapsen tarvitsema tuki käynnistetään ja sen vaikutuksia seurataan yhteistyössä varhaiskasvatuksen esimiehen ja erityisopettajan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on käytettävissä myös avoimessa varhaiskasvatuksessa tuen järjestämisessä lapsikohtaisesti tarpeen mukaan. Yksityisissä päiväkodeissa olevien lasten osalta Järvenpään alueellisia varhaiskasvatuksen erityisopettajia voi konsultoida puhelimitse. Tuen järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa yksityinen palveluntarjoaja.

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Järvenpään varhaiskasvatuksessa käytetään kolmiportaista tukea. Kolmiportaisen tuen avulla pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle parhaat mahdollisuudet kehittyä ja oppia.

kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Alueellista työtä tekevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja heidän työalueensa:

Anne Lindfors, p. 040 315 2713

 • Yksityisten päiväkotien puhelinkonsultaatio
 • Varhaiskasvatuskerhot

Anne Leppänen, p. 040 315 2780   

 • Kyrölän päiväkoti ja Kyrolän koulun esiopetus
 • Päiväkoti Pesäpuu
 • Päiväkoti Polle

Miia Kolehmainen, p. 040 315 3896

 • Päiväkoti Lampaanpolska ja Oinaskadun koulun esiopetus
 • Päiväkoti Pikkuvanha
 • Perhepäivähoito

Kristiina Kokkinen, p. 040 315 3693

 • Keskustan päiväkoti
 • Kinnarin päiväkoti ja Kinnarin koulun esiopetus

Merja Partti, p. 040 315 3103

 • Loutin päiväkoti
 • Päiväkoti Satusauna ja Vihtakadun koulun esiopetus

Marjut Parkkima, p. 040 315 3035

 • Vuoropäiväkoti Pehtoori
 • Nummenkylän päiväkoti

Tiina Linne, p. 040 315 2463

 • Päiväkoti Pajalanpiha
 • Päiväkoti Puistola
 • Päiväkoti Tahvontupa
 • Kartanon koulun esiopetus

Taina Mättö, p. 040 315 2860

 • Jampan päiväkoti ja Saunakallion koulun esiopetus
 • Haltianpolun päiväkoti

Johanna Holmas-Lempinen, p. 040 315 2362

 • Närekadun päiväkoti
 • Päiväkoti Iso-Antti
 • Isokydön päiväkoti

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi 

Alueellisen erityisopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna ruotsinkieliseen päiväkoti Folkhälsans daghem i Träskändaan. Päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä. 

 

Varhaiserityiskasvatus päiväkodin integroidussa erityisryhmässä

Päiväkodin integroidussa erityisryhmässä on 12 3–6-vuotiasta lasta, joista 3–5 lapsella on tehostetun tai erityisen tuen tarve. Lapsiryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiserityiskasvatuksen toteutumisesta integroidussa erityisryhmässä.

Integroitu erityisryhmä toimii päiväkodin muiden lapsiryhmien tavoin Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon lapsen yksilölliset tuen tarpeet.

Integroitujen erityisryhmien sijainti:

 • Keskustan päiväkoti, Kansakoulunkatu 28
 • Jampan päiväkoti, Rekikatu 1